Kupele Grossling

S financovaním kúpeľov Grössling pomôže mestu štátny investičný fond

Partneri sekcie:

Celková výška investície na rekonštrukciu kúpeľov sa odhaduje na 15 miliónov eur bez DPH.

S financovaním kúpeľov Grössling pomôže Bratislave štátny investičný fond Slovak Investment Holding (SIH). Aby mesto mohlo peniaze od fondu získať, založilo obchodnú spoločnosť. Ďalším zdrojom financovania projektu bude bankový úver.

„Štátny investičný fond SIH poskytne 4,1 milióna eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti, ktorej predmetom činnosti bude revitalizácia a následná prevádzka mestských kúpeľov Grössling a mestskej knižnice,“ uviedla Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Vklad mesta do základného imania spoločnosti je 850-tisíc eur.

„Vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania pre mesto a súčasne sa tým umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu,“ vysvetlila Ondrejková.

Celková výška investície na rekonštrukciu kúpeľov sa odhaduje na 15 miliónov eur bez DPH, z čoho jeden milión eur predstavuje náklad na obstaranie projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru a 14 miliónov eur bude samotná realizácia.

Rezerva na 15 rokov

„Projekt znovuobnovenia Kúpeľov Grössling je výnimočný aj v tom, že sme dokázali vytvoriť finančne udržateľný model, ktorý je oddelený od rozpočtu hlavného mesta. Pri spolufinancovaní mesta, externého partnera a banky pri odhadovanej dennej návštevnosti 550 ľudí by mala byť prevádzka kúpeľov finančne samostatná,“ skonštatoval riaditeľ MIB Ján Mazúr.

Súčasťou finančného modelu je postupné splácanie úveru banke a tiež tvorba rezervy, ktorou sa budú hradiť reinvestície nevyhnutné po dobu 15 rokov.

Kúpele Grössling sú jednou z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Rekonštrukcia je naplánovaná od roku 2021 do roku 2026. „Tento rok sme obnovili komín, pri ktorom sme použili pôvodné tehly. Tiež sa začnú väčšie búracie a rekonštrukčné práce, odstránia sa dve stavby vo dvore na Kúpeľnej ulici,“ poznamenal projektový koordinátor pre obnovu kúpeľov Gábor Bindics s tým, že v budove na rohu Medenej a Kúpeľnej ulice odstránia nenosné konštrukcie, ktoré pribudli v posledných desaťročiach a nemajú architektonickú hodnotu.

„V lete by mala byť dokončená podrobná architektonická štúdia, na ktorú budú nadväzovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, ktoré sú východiskom pre komplexnú rekonštrukciu,“ dodal Binidics.

Kúpele Grössling

Postavili ich na rohu Kúpeľnej a Medenej (v minulosti Grösslingovej) ulice podľa návrhu Adalberta Swobody. Ich brány sa pre Bratislavčanov aj okolie prvýkrát otvorili 5. mája 1895.

V začiatkoch boli majetkom Priemyselnej banky, ktorá sa v roku 1911 definitívne rozhodla pôvodnú stavbu rozšíriť. Vypracovaním a realizáciou projektov poverila Lajosa Gratzla, syna staviteľa hlavnej budovy Károlya Gratzla. Prístavbu, ktorej dominantou je veľký plavecký bazén, otvorili v roku 1914.

Funkcionalistická budova s novým hlavným vchodom pribudla pri poslednom rozširovaní dokončenom v roku 1930. Navrhli ju Fridrich Weinmurm a Ignác Vécsei. Pribudol aj nový parný kúpeľ. Komplex ďalej putoval z rúk jednej banky do rúk druhej, až kým ho v roku 1946 neodkúpilo mesto.

Kúpele Grössling sa len veľmi tesne nedožili svojej storočnice. Naposledy si mohli ľudia v bazéne zaplávať v roku 1994.

SITA