Premostenie Plató Staromestská

Bratislava získa peniaze aj na dokumentáciu Plató Staromestská. Planetárium ostalo vo výhľade

Riešenie lokality, kde stál legendárny Park kultúry a oddychu (PKO) na dunajskom nábreží, je veľmi citlivou otázkou pre rôzne skupiny občanov. Také je tamojšie genius loci a každý diel príbehu tohto malého územia je dlhý, komplikovaný a veľmi záleží na komunikácií samosprávy.

Presvedčili sa o tom na vlastnej koži primátori Andrej Ďurkovský, Milan Ftáčnik, Ivo Nesrovnal a najnovšie aj Matúš Vallo v súvislosti s priaznivcami výstavby Planetária. Na nej sa okrem iného dohodli mesto s Henbury Development v roku 2015 (dnes spoločnosť WOAL), ktoré patrilo pod krídla developerov JTRE a Cresco Real Estete.

Developerská spoločnosť JTRE deklarovala, že pri príprave projektu River Park II na nábreží postupuje v súlade so záväzkami voči mestu. Okrem zrekonštruovania časti nábrežnej promenády spracovala aj projekty pre územné i stavebné konanie pre Planetárium a Mediatéku ako súčasť polyfunkčného komplexu.

Komisie materiál neprerokovali

Zlom nastal tento týždeň, keď mestské zastupiteľstvo prerokovalo vo štvrtok 29. júna dôležitý materiál. Stalo sa tak bez prerokovania komisiami zastupiteľstva, za čo sa Vallo ospravedlnil. Zároveň však povedal, že o tom hovoril s poslaneckými klubmi na stretnutiach a obedoch. Materiál bol zverejnený šesť dní pred rokovaním.

Išlo o rozsiahly dodatok vypracovaný renomovanou právnickou kanceláriou k dohode o urovnaní finančných vzťahov s firmou WOAL, ktoré súvisia s projektom River Side City Bratislava (neskôr River Park II, v súčasnosti Nové PKO). Ručiteľmi sú spoločnosti JTRE Management a Cresco Real Estate, ktoré sú do projektu zainteresované.

Developer mal podľa pôvodnej dohody vybudovať a 30 rokov prevádzkovať Planetárium a Mediatéku. Ďalej sa zaviazal, že umiestni terakotové skulptúry z PKO na architektonicky vhodnom mieste prístupnom verejnosti v plánovanom investičnom projekte a zakomponuje do jeho architektúry zachované vitráže.

Nábrežie s budovou Planetária
Nábrežie s budovou Planetária | Zdroj: Henbury Development

Peniaze priamo do majetku mesta, Planetárium by bolo súkromné

Veľký záujem – 1,2 tisíca pozretí – mal status primátora na sociálnej sieti v utorok 27. júna, dva dni pre rokovaním zastupiteľstva o tom, že sa podarilo vyrokovať s developerom zmenu výhodnejšiu pre mesto.

Bratislava môže podľa primátora získať od developera takmer 11 miliónov eur, ktoré investuje do projektu premostenia Staromestskej ulice – Plató Staromestská v blízkosti mestských hradieb a konkatedrály sv. Martina. Ambiciózny zámer predstavil Vallo v roku 2022 a vidí ho ako súčasť tzv. bratislavského mestského okruhu (ringu). Časť týchto financií bude určená aj na prípravu projektovej dokumentácie novej kultúrnej a spoločenskej sály.

„Namiesto planetária v hodnote približne 8 miliónov eur, ktoré by mesto ani nevlastnilo, ani neprevádzkovalo a developer by ho podľa vlastných zámerov komerčne zhodnocoval, sa preinvestuje približne 11 miliónov eur priamo do majetku mesta, teda do spoločného majetku všetkých Bratislavčanov,“ napísal Vallo na sociálnej sieti. Na mieste, kde malo stáť planetárium, má vzniknúť verejný priestor s prevahou zelene s možnosťou výstavby malého a maximálne jednopodlažného objektu.

Reakcia od exprimátora Nesrovnala nedala na seba dlho čakať. „Investovať do betónu namiesto vedy, kultúry a vzdelania je nevídaným prejavom nekultúrnosti a malomyseľnosti,“ napísal v blogu 27. júna na portáli denníka Sme s tým, že je to exemplárny príklad zničujúcej slovenskej praxe rušiť všetko predošlé, začínať vždy znova a nedosiahnuť nič.

Juraj Kubica (vpravo) z občianskeho združenia Slovenské planetáriá na rokovani bratislavského mestského zastupiteľstva 29. júna 2023.
Juraj Kubica (vpravo) z občianskeho združenia Slovenské planetáriá na rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva 29. júna 2023. | Zdroj: archív redakcie

Prerokovanie uvedeného bodu vrátane rozpravy a vystúpenia aj členov Občianskeho združenia Slovenské planetária trvalo vyše dvoch hodín. Odzneli racionálne aj emotívne argumenty i proti aj slová o preložení tohto bodu na jeseň 2023.

Niektoré oblasti by v dodatku k zmluve precizovala aj mestská kontrolórka Jana Bezáková, ktorá sa k návrhu dokumentu vyjadrila po výzve jedného z poslancov. Zástancovia planetária zdôraznili, že počas prípravy projektu dbali na verejný záujem a položili otázku, či sa zopakuje takáto reálna možnosť postaviť planetárium. Niektorí poslanci sa zaujímali o to, v akom časovom horizonte mesto skutočne dostane milióny eur.

Záväzok spoločnosti WOAL poskytnúť mestu peňažné plnenie vo výške 8.180.000  eur) vrátane DPH, ak by bola DPH aplikovateľná, pričom splatnosť plnenia nastáva:

  • uplynutím 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k tej zo Stavieb River Park 2, u ktorej právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia nastane najneskôr.
  • uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia k tej zo Stavieb River Park 2 , u ktorej právoplatnosť stavebného povolenia nastane najneskôr.

Dar spoločnosti WOAL

Dielom, ktoré je predmetom daru spoločnosti WOAL z verejno-prospešných dôvodov je zhotovenie projektovej dokumentácie alebo jej časti na projekty iniciované Mestom, a to na projekt Plató a projekt Živé námestie, v celkovej hodnote dva milióny eur) bez DPH spolu pre oba uvedené projekty Mesta.

Tri úlohy pre primátora

Mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok, zmenilo a doplnilo pôvodný návrh uznesenia tromi bodmi, ktoré dávajú výhľadovo nádej na postavenie centra pre popularizáciu vedy aj planetária. Z dodatku vypadol záväzok umiestniť terakotové skulptúry a vitráže z PKO.

V prvom vyzvali primátora, aby rokoval s bratislavskými univerzitami, so Slovenskou akadémiou vied a s Centrom vedecko-technických informácií SR o možnosti podpory mesta pri vybudovaní centra pre popularizáciu vedy a techniky, ktorého súčasťou by mohlo byť planetárium.

V druhom uznesení požiadali Valla, aby časť financií z novej dohody využil na analýzu overovacej štúdie vzniku nového kultúrno-spoločenského priestoru v Bratislave „Nové PKO“ s cieľom určiť podmienky na jeho vznik do 31. decembra 2023. V treťom žiadali opäť Valla, aby vyčlenil časť peňazí zo záväzku developera na analýzu a overovaciu štúdiu vzniku Planetária , ktoré nahradí záväzok výstavby Planetária z roku 2015 – do 30. júna 2024.

Priaznivci planetária boli výsledkom sklamaní. „S investorom sme už všetko absolvovali – architektonický plán, biznisplán, výber techniky. Stačilo už len začať stavať,“ povedal Juraj Kubica z občianskeho združenia (OZ) Slovenské planetáriá, podľa ktorého zafungovala v zastupiteľstve politická mašinéria. K vyčleneniu financií na vyhľadávaciu štúdiu povedal, že odkiaľ chcú poslanci na ňu vyčleniť peniaze, keď finančné plnenie je po roku 2030. „Je to nevykonateľné rozhodnutie,“ konštatoval.

Pamiatkový úrad dal projektu Plató zelenú

Primátor po skončení rokovania vyjadril ľútosť nad tým, že s OZ Slovenské planetáriá spolu nesúhlasia. V januári tohto roka im povedal o chystanej zmene, ďalej s nimi nehovoril, ďalšiu komunikáciu s OZ mali na starosti jeho kolegovia. So združením bude však komunikovať.

Z prvej časti financií od spoločnosti WOAL bude podľa neho financovaná prvá časť dokumentácie Plató Staromestská, to sa môže začať hneď. „V tom istom termíne, ako malo byť dokončené Planetárium, myslím, že tri roky po vydaní stavebného povolenia, dostaneme hotovosť takmer 8 miliónov eur,“ uviedol na otázku ASB.

„Uznávam, že to nebolo ideálne, mohli sme na to vyčleniť viac času,“ povedal pre médiá po zastupiteľstve k rýchlosti zaradení bodu o dodatku na rokovanie poslancov. Dôvodom takéhoto prístupu bolo, že projekt Plató Staromestská dostal kladné stanovisko od Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Mesto je pripravené prejsť do projekčnej fázy projektu Plató a nemá na to peniaze. „Buď ten projekt zastavíme a bude stáť ďalšie 4 mesiace, alebo budeme na ňom robiť ďalej aj na základe dnes schváleného uznesenia,“ priblížil okolnosti. Na otázku, či Bratislava môže mať Plató Staromestská a Planetárium, primátor odpovedal, že na to nemá peniaze.