Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.53.39
Galéria(6)

Známy developer je bližšie k premene ďalšieho brownfieldu: Transformáciu čaká obrovská plocha v Rači

Bratislava sa postupne zbavuje brownfieldov. Na ich mieste vznikajú nové developmenty, ktoré transformujú metropolu Slovenska a prinášajú život do zabudnutých lokalít. Na hranici dvoch mestských častí čoskoro zanikne ďalšie nevyužívané miesto, o čo sa postará významný hráč v developerskom sektore. Jeho návrh premeny sa dnes posúva vpred dôležitým stanoviskom.

Spoločnosť Alto Real Estate je známa najmä svojím projektom v bratislavskom downtowne – Sky Parkom. Vo svojom portfóliu však má aj nový zámer Florian Residence, ktorý prinesie do susedstva Blumentálu nadštandardné bývanie, pričom v poslednom čase firma oznámila aj výsledok architektonickej súťaže na zástavbu pozemku vedľa Sky Parku s názvom Blok 5.1.

Developer týmito projektami ubranizoval pozemky v prémiových lokalitách Bratislavy a podobný krok plánuje aj v Rači, resp. na hranici mestských častí Rača a Vajnory. Alto Real Estate oznámil ešte v septembri minulého roka nový projekt, ktorý zverejnil na posudzované vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho oficiálny názov znie – Revitalizácia a obnova brownfieldu v sanovanom území terminálu. Ako už napovedá názov, tento návrh má vzniknúť v sanovanom území bývalého terminálu, v blízkosti ulíc Na Pántoch a Rybničná. 

Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.37.27
Miesto realizácie projektu | Zdroj: Google Street View

Podľa priloženej dokumentácie tu pribudne komplex mestských skladov a predajno-výstavných priestorov STORE.TO. Nepôjde teda o kancelárske či rezidenčné súbory, ako je tomu pri iných projektoch tohto developera. Nové priestory majú slúžiť ako malé distribučné centrá, e-shopy, zariadenia drobných prevádzok, výroby a služieb, prípadne na nákup priamo v daných skladoch.

Na výstavbu bude potrebné zbúrať existujúce objekty bývalého areálu Benzinol. Dôjde k odstráneniu budov, najmä na východnej strane riešeného územia, ale asanovaná bude aj technická infraštruktúra – inžinierske siete, potrubné mosty a betónové nádrže, či spevnené betónové plochy, komunikácie a železničná vlečka. 

Na pozemku s dobrým napojením na diaľnicu budú vybudované tri objekty predajných skladov s celkovou zastavanou plochou viac ako 26-tisíc metrov štvorcových. Jednotlivé sklady budú rozdelené na samostatné nájomné jednotky s plochou približne 500 metrov štvorcových, z ktorých každá bude vybavená vjazdom do objektu, parkovacími státiami a prístupom pre peších.

Konkrétne ide o stavby SO 01 A, SO 02 B a SO 03 C. Každá budova bude tvorená viacerými samostatnými nájomnými jednotkami. Objekt A bude pozostávať z 22 samostatných jednotiek a jeho hmotu bude tvoriť kváder obdĺžnikového tvaru s rozmermi 212,1 x 48,9 metra a výška atiky bude 11 metrov. 

Ojekt B je tvorený 7 samostatnými nájomnými jednotkami, rovnako pôjde o tvar kvádra obĺžnikového tvaru, pričom jeho rozmery budú o niečo menšie – 116,1 x 53,7 metra. Výška atiky sa v tomto prípade nemení a ostáva na 11 metroch.

Budova C je navrhnutá z 10 samostatných nájomných jednotiek, hmota je nepravidelného pôdorysného tvaru zalomeného do písmena L pod 45 stupňovým uhlom. Disponuje širšou juhovýchodnou časťou s rozmermi 206,4 x 102,5 metra a výškou atiky taktiež 11 metrov.  

Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.35.12
Rezy plánovaného zámeru | Zdroj: VM PROJEKT / EIA

Celkovo tak vznikne 39 nájomných jednotiek, pričom podlažná plocha všetkých objektov má byť takmer 29-tisíc metrov štvorcových. Nachádzať sa budú v areáli o rozlohe vyše 57-tisíc metrov štvorcových a celý projekt pojme 117 zamestnancov. Podľa dokumentácie EIA tu bude vybudovaných aj 218 parkovacích miest, pričom 20 percent stojísk bude vybavených stanicou pre nabíjanie elektromobilov a ďalších 20 percent bude obsahovať prípravu na doplnenie nabíjačiek elektromobilov.

Stavby budú doplnené o informačno-navigačný systém loga na čelnej strane fasád. Na fasáde objektov bude umiestnené aj vonkajšie osvetlenie priľahlých komunikácií a spevnených plôch. Fasáda bude tvorená sendvičovými panelmi a doplnená bude dverami, oknami a bránami, pričom jej vybrané časti budú disponovať aj výsadbou popínavej zelene. 

Strecha každej budovy má byť v celom rozsahu pripravená pre inštaláciu fotovoltických panelov – solárnych polí. Plocha strechy, ktorá nebude pokrytá solárnymi panelmi, bude riešená ako zelená. 

Celkové výtvarné a farebné členenie bude rešpektovať funkčný účel stavby. Doplnkové stavebné objekty infraštruktúry, budú farebne zladené s hlavnými stavebnými objektami a svojim tvarom a výrazom budú zapadať do celkovej výtvarnej koncepcie. 

Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.33.36
Situácia projektu | Zdroj: VM PROJEKT / EIA

Projekt pritom uvádza aj realizáciu sadových úprav. „Územie je otvorené a výrazne slnečné, v letných mesiacoch sa môže prehrievať. Tam, kde to dovolia prevádzkové potreby areálu, ostanú zachované pôvodné spoločensky významne dreviny a priestor na rastlom teréne sa doplní o vyššiu zeleň – listnaté stromy,” uvádza navrhovateľ v dokumentácii. 

Vo vybraných častiach zámeru budú vysadené stromy formou aleje, teda líniovo. V rozvoľnenej skupine sa vysadia stromy aj v cípe na južnom konci pozemku a v centrálnej časti, kde vznikne oddychová zóna – park. Na ostatných nespevnených plochách bude založený trávnik.

Alto Real Estate v dokumentácii zdôvodňuje potrebu realizovať daný projekt na hranici dvoch mestských častí. „Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia, je vhodnosť využitia územia v súlade s územným plánom, ktorý predmetné územie určuje ako slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov…,” znie v správe EIA. 

Podľa developera takto dôjde k zmysluplnému využitiu územia nielen platným znením územného plánu mesta a svojou dopravnou dostupnosťou, ale aj dostupnosťou inžinierskych sietí s dostatočnou kapacitou. Alto Real Estate rovnako pripomína, že ich projekt zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné prevádzky. V neposlednom rade vzniknú nové pracovné miesta.

Finančné náklady na výstavbu sú v tomto zámere komunikované na 24 miliónov eur. So začiatkom výstavby sa počíta vo štvrtom kvartáli roka 2025, pričom dokončenie výstavby sa predpokladá vo štvrtom kvartáli roku 2026. Stavebné práce by tak mali trvať 12 mesiacov. V roku 2026 je navrhnuté aj spustenie prevádzky. 

Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.33.55
Situácia projektu | Zdroj: VM PROJEKT / EIA

Dnes zaznamenal zámer prvý zásadný miľník. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol, že projekt od Alto Real Estate sa nebude posudzovať. To znamená, že nateraz neprávoplatne prešiel EIA. 

Okresný úrad v tomto prípade určil aj niekoľko podmienok. Kde to priestorové podmienky dovoľujú, investor má vysadiť 1 strom na 4 parkovacie miesta, pričom do plôch tránikov bude musieť vysadiť pásy s lúčnymi druhmi za účelom podpory biodiverzity a opeľovania. Realizovať má aj vodozádržné opatrenia. Celkovo je týchto podmienok až 39, pričom k projektu sa vyjadrili aj ďalšie subjekty. To ale nič nemení na tom, že zámer transformácie obrovského brownfieldu v Rači sa posúva v povoľovaní vpred.

Dnes nie sú k dispozícii iné vizualizácie, než tie, ktoré boli zverejnené v septembri minulého roku. Známe sú teda len situácie a rezy, ktoré vypracovala projekčno-inžinierska kancelária VM PROJEKT so sídlom v Bratislave. Tieto obrazové materiály z architektonického hľadiska neukazujú veľa, ide o tradičné sklady, ktoré môžeme badať aj v iných častiach Bratislavy. 

V ďalších stupňoch povoľovacieho procesu sa bude s istotou architektonický výraz projektu spresňovať. Zatiaľ ostáva jasné, že zámer sa pomaly stáva realitou a Bratislava sa môže v blízkej budúcnosti zbaviť ďalšieho brownfieldu, na ktorého mieste vznikne plnohodnotný projekt od Alto Real Estate.

Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.37.27
Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.35.12
Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.33.55
Snímka obrazovky 2024 03 28 o 13.33.36

Revitalizácia a obnova brownfieldu v sanovanom území terminálu, Bratislava – Rača

Investor: Alto Real Estate
Projektová dokumentácia: VM PROJEKT
Realizácia: 4Q 2025 – 4Q 2026
Rozpočet: 24 miliónov eur
Stav: V príprave