Návrh Smart Green Hospital Prešov

Projektu nemocnice v Prešove odporúčajú znížiť náklady o desiatky miliónov

Tretia najväčšia slovenská nemocnica, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana (1935) s 1233 lôžkami v krajskom sídle Prešove, potrebuje zásadnú zmenu.

Článok je rozšírený o reakciu riaditeľa Ľubomíra Šarníka vo 4. odstavci.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti od žilinskej spoločnosti Inovitum z roku 2022 je riešením výstavba modernej koncovej nemocnice Smart Green Hospital Prešov s heliportom pred nulovým variantom a rekonštrukciou, ktorá by si vyžiadala 303 mil. eur.

Súčasný stav nie je lichotivý. V skratke, fakultná nemocnica s 11 pavilónmi nemá centrálny urgentný príjem, operačné sály nie sú koncentrované na jedno miesto a starostlivosť je roztrieštená. V rozsiahlej štúdii sú informácie, že nemocnica vložila do rekonštrukcie a zariadení v roku 2019 – 10,99 mil. eur, v roku 2020 – 7,04 mil. eur a v roku 2021 – 7,14 mil. eur.

Vizualizácia prešovskej nemocnice.
Vizualizácia prešovskej nemocnice. | Zdroj: Smart Green Hospital

Útvar hodnota za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, ktorú túto verejnoprospešnú investíciu celkovo za 410 mil. eur posudzoval, však napísal v hodnotení z marca 2023, že nie je možné posúdiť prioritu projektu. Nie je totiž uvedený v investičných plánoch rezortu zdravotníctva. To však neznamená, že v Prešove konali na vlastnú päsť, po dohode s rezortom  bola výstavba nastavená ako výstavba akútnej nemocnice koncového typu.

Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník pre ASB v reakcii uviedol, že pripomienky ÚHP analyzujú a budú na ne reagovať. V čase hodnotenia nebol ich zámer v zozname investícií. Tento zoznam však podľa riaditeľa Šarníka nie je nemenný, mení sa v čase a postupne sa rozširuje.

„Pripravujeme ďalšie argumenty, aby sa výstavba nemocnice v Prešove dostala do zmieneného zoznamu. Zároveň so zriaďovateľom, rezortom  zdravotníctva, hľadáme možnosti ako investíciu realizovať,“ konštatoval.

Vizualizácia prešovskej nemocnice.
Vizualizácia prešovskej nemocnice. | Zdroj: Smart Green Hospital

Tu sa stretávame s podobným riešením ako v prípade krajského mesta Trnava. Tamojšia nemocnica chce vo svojom areáli postaviť moderný monoblok s 10 poliklinikami, s 607 lôžkami a parkovacím domom, ktorý nahradí nerentabilnú prevádzku vo viacerých pavilónoch, ktorá komplikuje logistiku pacientov.

Financovanie nákladnej výstavby v Prešove štúdia odporúča z plánu odolnosti, alternatívne aj zo štátneho rozpočtu. Budova má mať 12 podlaží, z toho 7 nadzemných a 5 podzemných. Parkovisko je navrhnuté na troch podzemných podlažiach.

Investičný projekt Smart Green Hospital Prešov

Náklady na výstavbu: 300 mil. eur
Modernizácia zdravotníckej techniky: 93 mil. eur
Príprava projektu: 16 mil. eur
Spôsob financovania: plán obnovy, alternatívne štátny rozpočet

Budova má byť inteligentná, v najvyššej energetickej triede z udržateľných stavebných materiálov. Približne 90 % izieb má byť  s jedným lôžkom a 10 % s dvoma lôžkam. V nemocnici má byť spolu 20 operačných sál ( z toho jedna robotizovaná) aj Centrum jednodňovej chirurgie s 10 operačnými sálami či Komplexné pôrodnícke centrum s 8 pôrodníckymi sálami.

ÚHP odporúča pokračovať v príprave novej prešovskej nemocnice, ale zároveň napríklad hľadať úspory až 42,5 až 55,5 mil. eur najmä prehodnotením počtu lôžok (úspora 20 a ž 24 mil. eur), spresnením jednotkových stavebných nákladov (18,5 mil. eur) a znížením počtu parkovacích miest (4 až 13 mil. eur).

Ďalej treba vypracovať aktualizovaný rozpočet stavby či vypracovať hodnoverný finančný model pre novú nemocnicu, pretože ako zhodnotil útvar súčasný model využíva nerealistické predpoklady.

Vizualizácia prešovskej nemocnice.
Vizualizácia prešovskej nemocnice. | Zdroj: Smart Green Hospital

V hodnotení útvar poukázal na nejasné budúce využitie 87-tisíc m2 plôch v budovách kliník a na vyššie náklady na zdravotnícku techniku ako v iných nemocniciach, ktoré sú porovnateľné s Novou univerzitnou nemocnicou Martin (97 mil. eur).

Útvar však uznáva, že nová nemocnica má potenciál priniesť lepšiu starostlivosť o pacienta aj zníženie čakania. Naopak rekonštrukcia by nepriniesla zvýšenie efektívnosti a kvality starostlivosti, centralizáciu zdravotníckych výkonov.

Smart Green Hospital Prešov

Investor: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. A. Reimana, Prešov
Investícia: 410 mil. eur
Z toho náklady na výstavbu: 300 mil. eur
Počet lôžok: 942
Počet univerzálnych operačných sál: 17
Zastavaná plocha: cca 18 225 m²
Počet parkovacích miest: 1200
Stav: v príprave