Opatová II, novostavba domu
Galéria(22)

V Opatovej nájdete dôstojné siluety minulosti

V obci Opatová kúpil mladý manželský pár rodinný pozemok po babičke, kde stával mlyn. Vyrástol tu nový rodinný dom, dôstojná stavba, ktorá nenarúša ráz dediny, a predsa je súčasná.

V obci Opatová na západnom Slovensku, ktorá je rodiskom jedného z autorov návrhu, sa rozhodol usadiť mladý manželský pár. Kúpil tu rodinný pozemok po babičke, kde stával mlyn s vodným náhonom, skladmi a chlievmi a kde dodnes chodia po dvore sliepky. Pozemky sú vedľa cesty, pozdĺž ktorej tečie potok. Naproti cez cestu je návršie a na ňom cintorín, kde odpočívajú predkovia a možno aj mlynár, ktorý ten mlyn kedysi postavil.

Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu

Parcela mala pomerne komplikovaný tvar. Veľkú časť pozemku zaberal mlyn a jeho neskoršie dostavby. Pri potoku stáli nehodnotné poľnohospodárske budovy. Tieto malé objekty a dostavby sa architekti rozhodli asanovať. Výsledné riešenie je usadlosť tvorená tromi hmotami.

Mlynom, ktorý bol čiastočne zachovaný, novostavbou rodinného domu, ktorá zaujíma priestor pri potoku, a zastrešením parkovacích státí, ktoré oba objekty spája. Medzi týmito tromi hmotami vznikol príjemný, čiastočne uzavretý priestor záhrady a dvora.

Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu | Filip Beránek

Citlivá rekonštrukcia

„Za každú cenu sme chceli zachovať mlyn, resp. aspoň jeho najstaršiu časť, a súčasne ho strechou ponad plochu parkovania fyzicky prepojiť s novým rodinným domom, čím sa nám podarilo zachovať objemovú siluetu stavby, ktorá na tomto mieste kedysi stála,“ vysvetľuje architekt René Dlesk.

„Objekt mlyna bol na asanáciu príliš cenný, na kompletnú rekonštrukciu zas až príliš veľký,“ dodáva architektka Tamara Kolaříková. Architekti z neho preto zachovali len jeho najstaršiu časť a jednu obvodovú stenu novšej dostavby.

Novostavba kontrastuje s historickým objektom mlyna takmer minimalistickou estetikou.

Táto stena s oknom z exteriéru do exteriéru je torzom a svojím charakterom a vzťahom k novým a pôvodným objektom vytvára unikátnu atmosféru. Zachovaná časť bývalého mlyna dostala nové využitie. Stala sa miestom stretávania, ktoré je situované na prízemí.

Pracovný priestor umiestnili architekti na poschodie. Najhodnotnejšiu časť pôvodnej technológie mlyna predstavovala takmer 200-ročná drevená stolica, na ktorej bolo uložené mlynské kolo a násyp pšenice. Tieto prvky sa citlivo ošetrili a využili tak, aby v priestore získali významné postavenie.

Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu | Filip Beránek

Do obvodovej steny mlyna je osadené nové štvorcové bezrámové okno, cez ktoré sa naskytá úplne nový pohľad na dvor i do okolia. Jeho ostenie je zvnútra obložené smrekovými doskami, rovnakými, aké sa použili na podlahu na poschodí. Všetky elektrorozvody prebiehajú po povrchu opravených starých stien.

Podlaha prízemia je kompletne nová. Ide o masívnu betónovú dosku uloženú na kamenive, čo jej umožňuje odvádzať z podložia vlhkosť. Leštený a navoskovaný betón tejto podlahy je zdobený štruktúrou vybrúsených kamienkov a jemnými vlásočnicovými trhlinami. Je to podlaha, ktorá bude s mlynom ďalej dobre starnúť.

Na fasádu mlyna nahodil starý murársky majster vápennocementovú maltu. Čo sa týka strechy, išlo o havarijný stav, preto ju museli aj s krovom kompletne vymeniť. Mlyn, nový dom aj zastrešenie parkovania sú zakryté rovnakou pálenou škridlou.

Dom vyniká siluetou troch nerovnakých, na seba nadväzujúcich sedlových striech. Vďaka nim v dome vzniká priestorová pestrosť.

Výnimočná silueta

Novostavba rodinného domu sa tlačí bližšie k potoku a svojou hmotou vytvára súkromie na dvore za domom. Vyniká siluetou troch nerovnakých, na seba nadväzujúcich sedlových striech.

Vďaka nim v dome vzniká priestorová pestrosť, čo obyvateľom umožňuje prechádzať z menších, spojovacích a úžitkových priestorov do niekedy až prekvapivo veľkých a otvorených pobytových miestností. Novostavba kontrastuje s historickým objektom mlyna takmer minimalistickou estetikou.

Steny a stropy sú biele a hladké. Len niektoré neopláštené plochy prezrádzajú, že konštrukciu domu tvoria CLT panely, ktoré zásadne urýchlili proces hrubej stavby domu. Na podlahe je jednofarebné marmoleum, kúpeľne sú striedme, s malými štvorcovými bledosivými obkladmi. Fasáda je obložená smrekovcom, a to aj z uličnej strany, kde sú jej časti otváravé.

Dom má kvalitné zateplenie hrubou vrstvou drevovláknitej izolácie. Ako zdroj tepla využíva tepelné čerpadlo, ktorého hospodárnosť výrazne zvyšuje rekuperačná technológia.

Tá domu pomáha udržať zdravú klímu aj vtedy, keď domáci zabudnú vyvetrať. Zastrešenie parkovacích státí nesú subtílne oceľové stĺpy po – dopierajúce dlhé lepené nosníky, ktoré siahajú od domu až k mlynu. Je do nich votknutý mohutný krov s ležatou stolicou.

Opatová II, novostavba domu
Opatová II, novostavba domu | Filip Beránek

Táto otvorená stolárska konštrukcia sa sama osobe stáva esteticky dôležitou súčasťou celej usadlosti. Je dimenzovaná tak, aby na väzné trámy bolo v budúcnosti možné previesť dostavbu ďalšej pobytovej časti domu. Medzi parkovacími státiami stojí jednoduchý objekt, opláštený polopriehľadným ťahokovom.

Slúži ako sklad záhradného náradia a športového vybavenia. Záhradu realizovali tunajší záhradníci podľa návrhu krajinného štúdia Land 05. Okrasné jablone, vŕby pri potoku či mohutný orech pred mlynom sa v budúcnosti, keď trochu narastú, stanú dôležitou súčasťou tejto novej vidieckej usadlosti.

Opatová II, novostavba domu, rekonštrukcia mlyna, Opatová (Trenčín)

Architekti: RDTH architekti, René Dlesk, Tamara Kolaříková Spoluprác a Tomáš Oriešek, Ján Madura
Návrh: 2016
Realizácia: 2017 – 2022

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6/2022