Solárny kolektor na ohrev vody na streche domu

Pri obnove rodinných domov ľudia najviac preferujú solárne kolektory

Partneri sekcie:

Solárne kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá a fotovoltické solárne panely na výrobu elektrickej energie patria medzi najviac preferované obnoviteľné zdroje, nad ktorých využitím uvažujú ľudia, ktorí stavajú, alebo obnovujú rodinný dom.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý spracovala agentúra Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť. Až 35 percent respondentov však v prieskume uviedlo, že nemá o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a možnostiach ich využitia v rodinných domoch dostatok informácií.

„Náš prieskum priniesol dve zásadné zistenia. Prvé je, že ľudia obnoviteľné zdroje neodmietajú. Len približne 5 percent oslovených vôbec neuvažuje o využití obnoviteľných zdrojov pri stavbe, či rekonštrukcii rodinného domu.

Druhé zistenie je, že ak chceme na Slovensku efektívnejšie podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov v rámci obnovy rodinných domov musíme začať intenzívnejšiu informačnú a edukačnú kampaň. Až 35 % opýtaných totiž deklarovalo ako bariéru využitia OZE práve nedostatok informácií,“ konštatovala koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.

Slovenská klimatická iniciatíva a organizácia Budovy pre budúcnosť vidia práve v tejto oblasti obrovský priestor pre osvetu. „Obnova rodinných domov z prostriedkov plánu obnovy je pre Slovensko obrovská príležitosť. Vďaka týmto investíciám môžeme nielen predĺžiť životnosť budov a zvýšiť kvalitu života občanov, ale aj významne znížiť ich energetickú spotrebu a tým pádom aj účty za energie,“ informovala Katarína Nikodemová z organizácie Budovy pre budúcnosť.

Ako dodala: „To všetko sú významné funkčné, finančné aj environmentálne benefity pre občanov, ale aj pre štát. Vďaka nášmu prieskumu dnes vieme, že ak chceme byť úspešní, musíme sa sústrediť nielen na administratívne a technické otázky, ale nesmieme zanedbať ani edukačnú a informačnú kampaň, ktorá by mala predchádzať vyhláseniu výziev.“