Bratislava

Projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry prioritami Bratislavy pre budúci rok

K hlavným cieľom patrí aj úplné spustenie výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Priority hlavného mesta vyplývajú zo správy k rozpočtu hlavného mesta na rok 2022.

„Mesto sa bude sústreďovať predovšetkým na projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. V rozpočte sa nezabúda na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry,“ uvádza magistrát.

Rozpočet Bratislavy na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 481,8 mil. eur. V oblasti dopravy rozpočet počíta s úplným spustením výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála a takisto s modernizáciou viacerých trolejbusových tratí.

131427234 1765541063603885 3517865508345195157 o
Novozrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí. | Zdroj: Facebook / Matúš Vallo má rád Bratislavu

„Tiež sa počíta s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk, realizáciou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove,“ uvádza mesto.

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov mesto prebralo do správy Sad Janka Kráľa, kde bude pokračovať s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Na základe inventarizácie stromov mesto počíta s ich kvalitnejšou starostlivosťou.

Metropolitný inštitút Bratislavy bude pokračovať v realizácii súťaží návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste, pričom bude dohliadať aj na realizáciu už úspešne vysúťažených a pripravených projektov.

V oblasti údržby sa ďalej počíta s výdavkami na dovybavenie komunálneho podniku technickými prostriedkami, vozovým parkom s príslušenstvom s cieľom pokračovať v skvalitňovaní zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami. Tieto investície budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania mesto plánuje pokračovať v príprave projektových dokumentácií na viaceré nájomné bytové domy, s prípravou ktorých sa začalo už v roku 2021, pričom postupne v rokoch 2022 – 2024 by mala byť spustená realizačná fáza.

„Mesto bude tiež pokračovať v rekonštruovaní existujúcich bytov vo svojom vlastníctve s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt,“ deklaruje magistrát.

V sociálnej oblasti bude mesto pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

SITA