ASB Články na tému

električka v Petržalke

O pokračovaní výstavby električkovej radiály v Petržalke sa už popísalo mnoho článkov. Väčšinou poukazovali na meškanie, nesplnené miľníky, zastavenie prác, na chýbajúci harmonogram. No neskôr na spustenie stavebnej činnosti a konečne aj aktualizované termíny. Obrovský dopravný projekt sa tak nezaobišiel bez problémov. Hlavné mesto si však môže pre nesplnenie dohodnutých miľníkov uplatniť pokuty voči stavebníkovi, doteraz tak ale neurobilo.

Andrej Sárközi -

Je to územie medzi Starým a Prístavným mostom na pravom brehu Dunaja a čakajú ho výrazné zmeny. Aby boli v súlade s verejným záujmom a požiadavkami súčasnosti, predložilo mesto Bratislava návrh zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu č. 10. Verejná prezentácia s možnosťou klásť otázky spracovateľom a zástupcom mesta bola 8. augusta v mezaníne Primaciálneho paláca.

Monika Voleková -

V záujmovom území bratislavského downtownu, ktorý má prepojiť električková trať Pribinova – Košická – Miletičova, sa počíta s denným nárastom výskytu ľudí, a to okolo 200-tisíc.

Monika Voleková -

Počas rokovania bratislavského zastupiteľstva vo štvrtok (15.decembra) odznela zo strany vedenia mesta informácia, že Bratislava uvažuje o pokute pre zhotoviteľa, pretože nebol v plnom rozsahu splnený 2. míľnik výstavby električkovej trate Bosákova ulica - Janíkov dvor v mestskej časti Petržalka.

Monika Voleková -

Električkové spojenie do Petržalky, presnejšie povedané na začiatok Petržalky, funguje bez problémov už viac ako 18 mesiacov. Ak sa dnes poprechádzate v okolí konečnej zastávky na Jungmanovej, zistíte, že nič nenasvedčuje tomu, žeby trať v blízkej budúcnosti pokračovala ďalej. Čo treba urobiť, aby sa v okolí Chorvátskeho ramena rozbehla zase naplno výstavba a aby obyvatelia Petržalky získali pocit, že sa na zlepšenie ich situácie v doprave opäť niečo robí? Kde sa dnes nachádzame v celom procese?