Novozrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí. Zdroj: Facebook / Matúš Vallo má rád Bratislavu