Downtown Bratislavy

Rýchlejšie vydávanie záväzných stanovísk neznamená lacnejšie byty, tvrdí bratislavský magistrát

Začiatkom februára sa šéf Inštitútu urbánneho rozvoja, Juraj Suchánek, vyjadril, že ak mesto nezrýchli vo vydávaní záväzných stanovísk pre projekty, bude v rozpore so stavebným zákonom, ktorý má vstúpiť do platnosti v lete budúceho roka. Dnes sme sa dočkali aj reakcie magistrátu.

Hlavné mesto na správu reagovalo, že k prijatým zákonom pristupuje zodpovedne a pracuje na zefektívnení procesov. Počas nasledujúcich mesiacov bude pokračovať tak, aby naplnilo zákon k nadobudnutiu jeho účinnosti.

Neúplné podania bude magistrát častejšie zamietať

Magistrát upozornil, že po účinnosti novej stavebnej legislatívy s predpísanými lehotami na vydanie stanoviska už nebude časový priestor na konzultáciu predkladaného návrhu, či dopĺňanie podania. V prípade, že nebude úplné, či korektne spracované, bude musieť takýto zámer zamietnuť.

„Nie je výnimočné, že posudzujeme zámery, pri ktorých developeri – stavebníci predkladajú projekty, kde veľmi kreatívne pracujú s výkladom územného plánu a v mnohých prípadoch tak ukazujú, že s ním nie sú dostatočne oboznámení,“ priblížila hovorkyňa Dagmar Schmucková.

Vo väčšine takýchto prípadov hľadá mesto so stavebníkmi riešenie, ktoré je v súlade s predpismi, z čoho často vyplývajú aj viacnásobné zmeny či doplnenia predkladaných projektov. Zdôraznila, že úlohou mesta je posúdiť každý projekt zodpovedne, tak, aby bol v súlade s územným plánom a teda vo verejnom záujme.

Rýchlejšie záväzné stanoviská byty nezlacnejú

Téma dostupnosti bývania je rovnako komplexná. „Na trh s bytmi pôsobí množstvo faktorov. Keď bude Bratislava vydávať záväzné stanoviská rýchlejšie, neznamená to automaticky, že developeri budú predávať byty lacnejšie. V súvislosti s dostupným bývaním sa mesto sústredí na rozvoj nájomného bývania.

Juraj Suchánek vo svojej správe hovorí, že ak v roku 2020 trvalo mestu pri kompletne podaných žiadostiach reálne vydanie stanoviska približne 212 dní, nevyhnutné bude za 14 mesiacov tento proces zrýchliť asi trojnásobne a pridáva štatistiky trvania vydaných záväzných stanovísk stavieb s 10 a viac bytovými jednotkami za roky 2019 až 2022.

Magistrát s IUR nesúhlasí

„Výsek štatistiky, ktorý predkladá IUR, považujeme za nekorektný, jeho titulok za zavádzajúci. Do svojho výberu si IUR vytiahlo najzložitejší a z hľadiska verejnosti najcitlivejší segment – bytové domy, sleduje len súhlasné stanoviská a celkovú dĺžku posúdenia bez ohľadu na postupné dopĺňanie projektovej dokumentácie. Nevyužilo opakovane ponúkanú možnosť konzultovať svoje podklady s mestom,“ konštatuje hovorkyňa magistrátu.

Hlavné mesto pripomína, že posudzuje veľmi široké spektrum zámerov, darí sa mu aj vďaka možnosti elektronického podania vydávať záväzné stanoviská rýchlejšie a vďaka konzultáciám počas posúdenia sa aj zvyšuje počet súhlasných stanovísk.