Strategický priemyselný park Valaliky, variant 4

Príprava strategického parku pri Košiciach pokračuje výkupom pozemkov

Spoločnosť Valaliky Industrial Park začala s výkupom pozemkov v katastroch východoslovenských obcí Geča a Čaňa. Informovala o tom vo štvrtok v tlačovej správe.

Samotná stavba má oficiálny názov Strategické územie Valaliky. Prínos v zamestnanosti predstavuje v regióne  4- až 5-tisíc pracovných miest. Výstavbou závodu sa rozšíri aj cestná a železničná dopravná infraštruktúra. Na pozemkoch parku bude výroba automobilov s ročnou kapacitou výroby 250-tisíc vozidiel.

Bez pozemkov to nepôjde

Jediným vlastníkom spoločnosti  Valaliky Industrial Park je Ministerstvo hospodárstva SR s peňažným vkladom vyše 85 miliónov eur, čo je výška poskytnutého rozpočtu na projekt. Priemyselný park má od vlády SR schválený štatút významnej investície.

Investícia je naplánovaná v deviatich katastrálnych územiach na rozlohe spolu vyše 10 mil. m2 a prvým z významných míľnikov je dokončenie výkupu pozemkov. Ten má v zverejnenej prezentácii na valaliky.eu termín 1. február 2023. Podpis kúpnej zmluvy na pozemok s investorom má dátum 6.marca 2023. Spoločnosť začala v marci proces výkupu pozemkov doručovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Aktuálne sa od 24. októbra začal  tzv. záchranný archeologický prieskum podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu Košice, ktorý ho priebežne kontroluje. Predpokladaný termín ukončenia prieskumu je do dvoch mesiacov.

Podrobnosti o kúpe a znalecké posudky

V sekcii stránky Často kladené otázky sú aj podrobné informácie pre majiteľov pozemkov o procese výkupu pozemkov Dozvedia sa aj, že každý majiteľ dostane ponúknutú cenu určenú znaleckým posudkom rýchlo po uzatvorení zmluvy, alebo až o rok, po vyvlastnení, v prípade keď nebude na ponuku reagovať, alebo ju odmietne.

V rámci tohto komplexného projektu priemyselného parku bolo vyhotovených vyše 20 rôznych znaleckých posudkov. Napríklad znalecký odhad najpravdepodobnejšej všeobecnej hodnoty konkrétnych pozemkov spolu 4,655 mil. m2 v katastrálnom území Valaliky bol 68,810 mil. eur vrátane DPH, v  katastrálnom území Geča mali pozemky spolu 1,64 mil. m2 všeobecnú hodnotu 23, 44 mil. eur s DPH, v Čani ( takmer 600-tisíc m2) to bolo 8,420 mil. eur s DPH.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park aktuálne pokračuje v projekčných prácach a priebežne začína všetky potrebné povoľovacie konania na EIA, búracie a stavebné konania. Začiatok hrubých terénnych úprav je plánovaný na prvý štvrťrok roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom štvrťroku 2023. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je v pláne v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.

Zámer Valaliky Industrial Park

Investor: Strategický park Valaliky
Lokalita: okresy Košice-okolie a  Košice II
Rozloha: 381 ha
Využiteľná plocha: 315 ha (bez komunikácií externej infraštruktúry a záberu inžinierskych sietí)
Celková zastavaná plocha: cca 500 000 m2
Predbežná realizácia: 1. Q/2023 – 1. Q/2025
Predbežný začiatok prevádzky: 2. Q/2025
Orientačná výška nákladov: vyše 1 miliarda eur