Branislav Siklienka

Oficiálne štatistiky zelených striech u nás neexistujú, dažďovou vodou však plytváme

Partneri sekcie:

Kým v susednej Českej republike pribúda ročne cez 300-tisíc metrov štvorcových zelených striech, u nás sú to odhadom len desiatky tisícov. O tom, ako nám zelené strechy môžu pomôcť v boji s klimatickou zmenou a objavili sa aj v rámci dotácií na obnovu domov, sme sa rozprávali s Branislavom Siklienkom, realizátorom zelených striech a predsedom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Letné horúčavy a opakujúce sa prívalové dažde nám ukazujú, aké dôležité je adaptovať krajinu na klimatické podmienky, ktoré sa menia. Aké sú najväčšie výhody zelených striech?

Zelená strecha je v prvom rade funkčné riešenie. Jej hlavným benefitom je zadržiavanie zrážkovej vody. Aj týmto spôsobom je možné eliminovať tepelné ostrovy v mestách. Len pre porovnanie, klasická strecha dosahuje v lete 50 až 80 stupňov, pričom vegetačná strecha len 30 až 35. Je zmerané, že takto dokážu ochladiť okolitú teplotu až o 3 stupne.

Zelené strechy spomaľujú odtok dažďovej vody, čím obmedzujú výšku škôd spôsobených prívalovými dažďami. Sú aj prírodnou klimatizáciou. Teplotu pod strechou vedia znížiť až o 3 stupne. Taktiež predlžujú životnosť hydroizolácie vďaka zamedzeniu UV žiarenia. Zvyšujú biodiverzitu, zachytávajú prach, CO2 a tlmia hluk. Čiže vidíme, že sú to benefity ekologické aj ekonomické.

Ako nám môžu zelené strechy pomôcť v boji so suchom?

Dnes je potrebné, aby sa zrážky vyparovali v mieste, kam padnú. My však dažďovou vodou plytváme a odvádzame ju z krajiny preč. Takto dochádza k narúšaniu malého vodného cyklu a vysúšaniu krajiny. Vegetačné strechy dažďovú vodu zadržiavajú. Časť z nej sa odparí, časť využijú rastliny a časť odtečie do kanalizácie. Zelená strecha s výškou substrátu 10 centimetrov dokáže zadržať až 60 % ročných zrážok. Niektoré skladby vegetačných striech dokonca až 90 %.

Je takáto strecha bezúdržbová, alebo je potrebné sa o ňu aj starať?

Niektorí zhotovitelia povedia klientovi, že zelená strecha je bezúdržbová. To však nie je pravda. Najjednoduchšia extenzívna zelená strecha si počas roka vyžaduje minimálnu údržbu. A to je pretrhanie náletovej buriny, zhruba dvakrát za rok, jej pohnojenie a v prípade dlhotrvajúcich horúcich období bez zrážok aj poliatie. Na rodinnom dome to zaberie zopár hodín ročne a zvládne to aj majiteľ stavby.

Existuje vôbec nejaká oficiálna štatistika, koľko zelených striech na Slovensku máme? Predpokladám, že v porovnaní s inými európskymi krajinami budeme asi na chvoste.

Oficiálne štatistiky na Slovensku nevedieme. V rámci agendy Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru plánujeme začať zbierať dáta o trhu zelených striech. Tento rok sa budeme venovať príprave metodiky na zber dát a výpočet prírastku vegetačných striech.

Tieto ukazovatele sú potrebné aj na to, aby napríklad samosprávy či štát mohli lepšie nastavovať napríklad podporu takýchto adaptačných opatrení a monitorovanie a vyhodnocovanie ich benefitov v čase. Ak ide o odhad, koľko zelených striech u nás každoročne pribúda, tak je to na úrovni niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových. Stále sme na chvoste Európy. Len pre porovnanie, v Českej republike pribúda medziročne niečo cez 300-tisíc metrov štvorcových, v Rakúsku dokonca jeden milión.

Ako je to u nás s legislatívou v tejto oblasti? Mali by sme sa podľa vás inšpirovať nejakým konkrétnym štátom alebo riešením?

Máme dokumenty, o ktoré sa dá oprieť. Napríklad Envirostratégia 2030, čo je vládou schválený dokument. Tu sa uvádza, že pokiaľ nejaký subjekt stavia alebo rekonštruuje, mal by zvažovať takéto vodozádržné a adaptačné opatrenia. Keďže ide o odporúčanie, reálny efekt z toho nie je.

Ak sa pozrieme za hranice, môžeme nájsť rôzne druhy podporných nástrojov – napríklad dotácie, alebo zníženie poplatku za odvod dažďovej vody pri stavbách, ktoré majú zelenú strechu, urýchlenie stavebného konania, v prípade, že staviate tzv. „zelenú“ budovu, zníženú daň z nehnuteľností a iné.

So zelenými strechami ráta aj Plán obnovy a odolnosti, aj to aj v rámci rodinných domov. Potešilo vás to?

Je pozitívom, že sa zelené prvky objavili v Pláne obnovy. Vzhľadom k tomu, že monitorovaným ukazovateľom je zníženie energetickej náročnosti minimálne o 30 % a zelené strechy či fasády nie sú ukazovateľom, ktorý by sa sledoval, tak som osobne skeptický, či si ľudia vyberú v rámci rekonštrukcie aj zelenú strechu. Nepriaznivo do toho hrajú aj zvýšené ceny stavebných materiálov a výška celkovej dotácie. Hodnotiť však budeme až na konci.

To, v čom vidím príležitosť, sú nové Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Balík financií, ktorý je vyčlenený na adaptačné opatrenia je veľký. Čiže tu vidím skôr možnosť, aby si majitelia stavieb prefinancovali časť nákladov. Žiaľ, situácia vo vláde a na ministerstvách signalizuje skôr pozdržanie vypísania výziev potrebných na čerpanie dotácií.

Zelené strechy rozhovor
Podľa Branislava Siklienku by motiváciou pre stavbu zelenej strechy mohlo byť aj zníženie poplatku za odvod dažďovej vody. | Zdroj: iStock

S akými chybami pri návrhu vegetačných striech sa najčastejšie môžeme stretnúť?

Pri projektovaní zelenej strechy je potrebné poznať skladby rôznych typov striech, materiály, ktoré sa používajú a ich správnu kombináciu s vhodnou vegetáciou. Žiaľ, aj u architektov a projektantov sa stretávame s nízkou odbornosťou v tejto oblasti.

Problémom na trhu je aj nízka odbornosť firiem, ktoré realizujú zelené strechy. Často sú to spoločnosti, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a získajú zákazku len na základe nízkej ceny. To isté platí aj pri tendrovaní generálnych dodávateľov, ktorí idú primárne po cene. A to sa s kvalitou spravidla vylučuje.

Potom sa stáva, že strecha vyschne, zateká, alebo dokonca môže dôjsť k statickým poruchám strechy. Preto sme v roku 2022 vydali Štandardy pre zelené strechy, ktoré sme prebrali z Českej republiky a sú voľne dostupné na webe asociácie.

Na čo si teda dať pozor pri výbere dodávateľa zelenej strechy?

V prvom rade by som pri výbere dodávateľa pozeral na referencie. Nehovorím, že iný profesista by inštaláciu zelenej strechy nezvládol, ale prax je v tomto prípade dôležitá, ako v každom inom odbore. Operovať sa tiež nedáme hocikomu, ale len doktorovi.

Tiež by som zvažoval ponuky, ktoré sú cenovo výrazne nižšie ako ostatné. Z čoho taký výrazný rozdiel vyplýva? Materiály na zelené strechy sú certifikované a hýbu sa v cenových hladinách, ktoré sa výrazne nelíšia. Tak isto je niekedy ťažké, zo strany klienta, porovnať jednotlivé cenové ponuky.

Zaváži tam veľa faktorov, napríklad – šírka štrkových pásov, výška substrátu, či je zohľadnený koeficient zhutnenia substrátu, rôzne typy použitých materiálov a podobne.