Veterné parky investície

Stavať vrtule hocikde nie je riešenie, hovorí o veterných elektrárňach minister

Partneri sekcie:

Investície do veternej energetiky za viac ako miliardu eur si vyžadujú systematický prístup. Už onedlho chcú ministri predstaviť zmeny, ktoré majú odstrániť prekážky výstavby veterných parkov v podobe, v akej ich poznáme zo zahraničia.

Dočasne poverení ministri Karel Hirman a Ján Budaj by mali v najbližšom čase predstaviť budúcnosť výstavby veterných elektrární na Slovensku. Minister Hirman priznáva, že Slovensko v minulých rokoch nijako neriešilo problematiku výstavby veterných elektrární. Plán sa však podľa neho musí prijať.

„Stavať vrtule hocikde v krajine tiež nie je riešením. Navyše objektívne jednou z hlavných prekážok výstavby veterných elektrární na Slovensku sú environmentálne otázky, najmä v oblasti vtáctva, a plus technické záležitosti, čo sa týka pripojenia k sieti,“ konštatoval Hirman.

Na Slovensku máme v prevádzke štyri veterné turbíny v Cerovej pri Senci a jednu pri Myjave. Úrady aktuálne posudzujú projekty veterných elektrární v lokalitách na Záhorí, v okolí Piešťan, Nitry, Nových Zámkov, Šale aj Galanty.

Jeden z dôvodov, prečo patrí Slovensku s troma megawattmi inštalovaného výkonu vo veterných elektrárňach nelichotivá posledná priečka v EÚ, je dĺžka povoľovacích procesov. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE (SAPI) preto očakáva od štátu v otázke rozvoja veterných elektrární najmä skrátenie povoľovacích lehôt.

Asociácia oceňuje, že po dlhých rokoch štát pripravuje návrh systematického prístupu k využívaniu veternej energetiky. „V tejto chvíli nepoznáme detaily pripravovaných zmien. Veríme však, že sa zásadne skrátia povoľovacie lehoty aj pre veterné elektrárne, čo je cesta, ktorou ide napríklad aj Česká republika, Estónsko, či Španielsko,“ uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.

Dodal, že práve veterné elektrárne mnohé krajiny považujú za najrýchlejšiu cestu, ako umožniť nahradenie dovozu plynu, a teda aj znižovania závislosti nielen na Rusku. „Veterné elektrárne dnes patria spolu s fotovoltickými elektrárňami k technologicky najlacnejším zdrojom elektriny, takže nielenže nepotrebujú dotácie, ale naopak tlačia aj na znižovanie cien elektriny na trhu,“ konštatoval Lacko.