Nová električková trať v Bratislave-Petržalke

Práce na električkovej trati v Bratislave sú v útlme. Primátor rokuje so stavebným konzorciom

Práce na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor pokračujú najmä prekládkou inžinierskych sietí. Primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti vo štvrtok (3. júna) napísal, že v posledných týždňoch sú výrazne utlmené.

Hlavným dôvodom je zdražovanie energií a stavebných materiálov – ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine. „V týchto dňoch však intenzívne rokujeme s konzorciom o využití nových pravidiel Úradu verejného obstarávania (ÚVO), ktoré majú práve túto situáciu riešiť,“ uviedol primátor.

V utorok (31. mája) sa stretol s vedením hlavného člena konzorcia zo Španielska. Rokovania s právnymi tímami pokračujú aj v týchto dňoch. Trať stavia Združenie NS MHD Petržalka v celkovej hodnote 74,585 milióna eur. Práce na nej sa začali v novembri 2021.

Ceny materiálov výrazne presahujú ceny v čase súťaže o zákazku a podpisu zmluvy. Zhotoviteľ potrebuje záruky, že dostane zaplatené také ceny, za ktoré dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. Vallo zdôraznil, že bez týchto záruk nevie konzorcium uistiť subdodávateľov, že dostanú v potrebnej miere zaplatené všetky práce. Preto tieto práce nevykonávajú, pokiaľ sa vzniknutá situácia úplne nevyjasní.

Metodika ministerstva dopravy bude do konca júna

Primátor v súvislosti s ÚVO pripomenul, že úrad pred niekoľkými týždňami vydal usmernenie, ktoré má kvôli zdražovaniu materiálov umožniť navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám. Nové pravidlá treba zaviesť do praxe a je potrebné rokovať so zhotoviteľom, nastaviť správne navýšenie cien a pripraviť samotné dodatky tak, aby boli v súlade s novými pravidlami aj s pravidlami EÚ pre čerpanie eurofondov. Rezort dopravy má pripraviť internú metodiku k publikovanému usmerneniu ÚVO do konca júna.

Po sfinalizovaní dodatkov je zhotoviteľ pripravený pokračovať podľa harmonogramu. Pri projekte, ktorý obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov, a len samotná zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán, je takéto nastavovanie nových pravidiel  zložitý proces.

Práce preplatia aj po roku 2023

„Na práce, ktoré sa zrealizujú do konca roka 2023 bude možné plnohodnotne čerpať alokované eurofondy zo súčasného programového obdobia, pokiaľ budú v súlade s novými pravidlami,“ konštatoval primátor Bratislavy.  Ani v prípade, že niektoré práce alebo úkony budú realizované po roku 2023, to neznamená, že dovtedy už vykonané práce nebudú preplatené.

Fázovanie projektu by malo podľa Valla umožniť dofinancovanie zvyšných úkonov po roku 2023 z ďalšieho programového obdobia. Financie alokované na električkovú trať z terajšieho operačného programu, ktoré sa nevyužijú do konca 2023, je mesto pripravené použiť na iné dopravné projekty. Má ich pripravené práve pre tento prípad, a ktoré je možné zrealizovať ešte do konca 2023.

Električková trať Bosákova – Janíkov dvor

Základný harmonogram ráta s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023.  Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Okrem trate a 7 nových zastávok je súčasťou projektu aj rekonštrukcia 490 metrov trate od Bosákovej po Jungmanovu ulicu a vybudovanie 4 mostných objektov, 9 križovatiek so svetelnou signalizáciou a 6 kilometrov oddelenej cyklotrasy. Nový združený most vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno,most pre cestnúp dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

Zdroj: bratislava.sk