Nájomné bývanie na Ivanskej ceste v Bratislave

Bratislavský samosprávny kraj plánuje postaviť 71 nájomných bytov vo vlastných budovách

Krajskí poslanci v apríli tohto roka odsúhlasili zámer zrekonštruovania objektu na Ivanskej ceste a na Úderníckej ulici v Bratislave.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba povedal, že v kraji evidujú najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na jeho území sa ročne priemerne dokončí 5-tisíc nových bytov, čo nepokrýva dopyt. Výstavba a obstarávanie obecných nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu, a preto pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy.

Bývanie pre zamestnancov

 „Zamerali sme sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel, a sú vhodné na transformáciu na nájomné bývanie. Išlo by o dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov zo škôl v pôsobnosti BSK či o rozšírenie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb,“ ozrejmil predseda BSK.

Nájomné bývanie na Ivanskej ceste v Bratislave
Nájomné bývanie na Ivanskej ceste v Bratislave | Zdroj: BSK

Riaditeľka Úradu BSK má do konca mája 2023 zabezpečiť predprojektovú prípravu budovania nájomných bytov v objektoch na Ivanskej ceste 3776 a Úderníckej ulici 8 a predložiť krajským poslancom na schválenie žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania a sociálneho bývania. Presné náklady budú vyčíslené v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie. Kraj plánuje využiť dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Lokality spája dobrá dopravná dostupnosť

Ako najvhodnejšie boli vyhodnotené budovy na Ivanskej ceste v Ružinove a na Úderníckej ulici v Petržalke. V prípade Ivanskej cesty v zóne Galvaniho ulice ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK výrazne investoval finančné prostriedky do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy . Samotná budova je len čiastočne využívaná na administratívu a iné činnosti komerčného charakteru.

Župa vytypovala túto lokalitu aj z dôvodu veľmi dobrej dostupnosti MHD a existencie infraštruktúry v blízkom okolí. Nespornou výhodou budúceho bývania v areáli sú aj zelené plochy. V blízkosti budovy sú možnosti na parkovanie a výhodou sú exteriérové športoviská. Rekonštrukciou by vzniklo 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 m2 vrátane balkóna.

Nájomné bývanie na Údernickej ulici v Bratislave
Nájomné bývanie na Údernickej ulici v Bratislave | Zdroj: BSK

Druhou lokalitou je budova na Úderníckej ulici. Nachádza sa v susedstve bytových domov neďaleko Železničnej stanice Bratislava-Petržalka a v blízkosti bývalého priemyselného areálu Matadorka. Ide o bývalú budovu Stredného odborného učilišťa strojárskeho. Aj tu je veľmi dobrá dostupnosť MHD, pešia dostupnosť železničnej stanice.

Práve lokalita bývalého Matadoru sa postupne mení z priemyselnej zóny na rezidenčnú. Developeri tu postavili napríklad polyfunkčné stavby ako Matadorka, Septimo 2 a bytový dom Septimo 1, v príprave sú polyfunkčné projekty Nová Matadorka a Accord. Zámerom je vybudovať nový bytový dom s 13 bytovými jednotkami, s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 m2.