Práce na električkovej trati v Bratislave pokračujú prekládkou sietí

Pozastavené stavebné práce na Nosnom systéme Mestskej hromadnej dopravy (MHD) na úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke
Zdroj: SITA

Magistrát hlavného mesta informoval, že ide o križovatku Jantárová cesta – Rusovská či o stavbu premostenia Chorvátskeho ramena.

Pokračovanie trate stavia mesto od Jungmannovej ulice po Janíkov dvor v mestskej časti Petržalka. Obnovené boli najmä práce na križovatke Jantárová cesta – Rusovská, ktoré zahŕňajú budovanie obchádzkovej trasy Bypass č. 3.

Tá bude slúžiť na dopravu vrátane MHD do vtedy, kým sa vybuduje trvalé premostenie Chorvátskeho ramena, časť križovatky a zrealizujú príslušné preložky a zriadia nové inžinierske siete.

Pokračujú tiež práce na mostnom objekte na Rusovskej ceste, aj zemné práce na stavenisku. Aktualizovaný harmonogram stavebných prác by mal byť známy v septembri. V rámci stavby premostenia Chorvátskeho ramena sa dokončujú práce na základových konštrukciách a začína sa s prácami na pilieroch mosta.

„Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná od prác na mostných objektoch cez práce na základoch trakčného vedenia až po prekládky inžinierskych sietí,“ priblížil magistrát. „V celom koridore stavby naďalej pokračujú prekládky slaboprúdových a telekomunikačných vedení,“ doplnilo hlavné mesto.

Mesto podpísalo začiatkom augusta tohto roka nový dodatok ku zmluve so zhotoviteľom električkovej trate Združením NS MHD Petržalka potom, čo boli stavebné práce na niekoľko mesiacov pozastavené.

Hlavným dôvodom bolo zdražovanie energií a stavebných materiálov – ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine. Nový dodatok je založený na expertíze znaleckej firmy – Ústavu stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch.

Primátor Matúš Vallo konštatoval, že miera zdraženia k júnu 2022 bola na úrovni 20,37 % v porovnaní s cenami v čase podpisu zmluvy a začiatku stavby v novembri 2021. Práve v septembri minulého roka začala však stúpať inflácia. K miere zdraženia, takmer 21 % povedal, že sa obávali, že to bude viac. „Som rád, že sme to držali pod kontrolou,“ konštatoval.

Električková trať Bosákova ulica – Janíkov dvor

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Investor: mesto Bratislava
Dĺžka trasy: 3,9 kilometra
Výška investície: 74,58 milióna eur bez DPH
Zhotoviteľ: Združenia NS MHD Petržalka (ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA a ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.)
Realizácia: 11/2021 – 2023

Základný harmonogram ráta s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. Okrem trate a 7 nových zastávok je súčasťou projektu aj rekonštrukcia 490 metrov trate od Bosákovej po Jungmanovu ulicu a vybudovanie 4 mostných objektov, 9 križovatiek so svetelnou signalizáciou a 6 kilometrov oddelenej cyklotrasy. Nový združený most vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

TASR, Monika Voleková

KategórieAktuálne