Domy v Kežmarku.

Tretí štvrť rok priniesol drahšie nehnuteľnosti

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas 3. štvrťroka o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dynamika medziročného rastu cien nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predali, tak po šiestich mesiacoch zvyšujúceho sa tempa mierne spomalila, v predošlom štvrťroku rast cien dosahoval takmer 17 %. Spomalenie rastu cien sa prejavilo len pri nových nehnuteľnostiach.

Existujúce nehnuteľnosti však pokračovali v raste, aktuálne boli ich ceny medziročne vyššie o 14,5 % (v 2. štvrťroku to bolo o 12,7 %) a dosiahli najvyššiu hodnotu rastu za posledných šesť štvrťrokov. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2022 realizačné ceny nehnuteľností vzrástli o 2,8 %.

Ceny všetkých nehnuteľností bez ohľadu na vek boli medziročne vyššie o dvojcifernú hodnotu vo všetkých ôsmich krajoch SR. Vyššia dynamika rastu cien ako bol celoslovenský priemer sa prejavila v štyroch krajoch. Okrem rekordného rastu v Trnavskom kraji o 20,4 % boli nad priemerom aj rasty cien v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Výraznejšie medziročné navýšenie sa zaznamenalo pri realizačných cenách existujúcich nehnuteľností, kde nad hranicu medziročného rastu o 20 % sa dostali až štyri kraje. Najvyšší nárast sa prejavil opäť v Trnavskom kraji, o 24,8 %. Nové byty a bytové domy zaznamenali dvojciferný rast cien v siedmich krajoch, ale nad úroveň zvýšenia o 20 % sa dostali len v dvoch krajoch – Žilinskom a Prešovskom kraji.

Zaujímavosťou bol medziročný pokles cien nových nehnuteľností v Nitrianskom kraji o 2 %. Medzikvartálne zvýšenie realizačných cien všetkých nehnuteľností sa v 3. štvrťroku 2022 zaznamenalo v šiestich krajoch, ale len v Trnavskom sa blížilo k rastu o 10 %. V dvoch krajoch, v Nitrianskom a Žilinskom začali ceny klesať.

Existujúce nehnuteľnosti si udržali rast cien pod 10 % v siedmich krajoch, pričom v Žilinskom kraji prišlo k poklesu o 6,3 %. Ceny nových nehnuteľností medzikvartálne rástli v šiestich krajoch v rozpätí od 3 % do 6 %, klesali však v Bratislavskom o 1,2 % a v Banskobystrickom dokonca o 7,1 %.