GARBE Green Park Piešťany foto 2 3

Garbe rozvíja logistický park pri Piešťanoch ďalšou špekulatívnou výstavbou

Prvú budovu v GARBE Green Parku Piešťany prenajali a začali  výstavbu druhej haly s rozlohou 18-tisíc m2.

Medzinárodná spoločnosť GARBE Industrial Real Estate CEE je špecialistom na logistické a priemyselné nehnuteľnosti. Nájomnú zmluvu na prvú špekulatívne postavenú halu (leto 2022) s rozlohou 4 700 m2 podpísala so spoločnosťou NAUT GROUP SK, ktorá sa plánuje nasťahovať do nových priestorov v septembri 2022. NAUT sa venuje outsourcingu služieb, podniká v oblasti služieb v retaile, komplexným riešeniam pre e-commerce, skladovaniu a logistike.

Garbe Green Park Piešťany
Vizualizace 2 1 | Zdroj: GARBE

Špekulatívna výstavba sa vyplatila

V logistickom parku sa zároveň začne v septembri výstavba druhej udržateľnej haly s rozlohou 18-tisíc m2. Tá bude dokončená v prvej polovici budúceho roka. Priestory postavia opäť špekulatívne na základe vysokého dopytu a rýchleho obsadenia prvej budovy a budú nezávislé od spotreby plynu.

Martin Stratov, riaditeľ pre rozvoj obchodu spoločnosti Garbe v Českej republike a na Slovensku, povedal, že špekulatívna výstavba sa im vyplatila. Záujem zákazníkov je daný predovšetkým veľmi dobrou lokalitou. V súčasnosti je to podľa neho jediný pozemok v rámci územného plánu, na ktorom možno v tomto regióne stavať priemyselné nehnuteľnosti.

Rozhodla energetická sebestačnosť

GARBE Green Park Piešťany je vlajkovou loďou spoločnosti v oblasti udržateľnosti v regióne strednej a východnej Európy. Park je uhlíkovo neutrálny, na prevádzku nevyužíva plyn, je vybavený fotovoltickými panelmi a priamo v parku prebieha recyklácia vody, čerpanej z vlastnej studne. Budova má tepelné čerpadlá a na pozemku sú zachované lúky, pôvodné zalesnenie a pripravuje sa aj miesto pre včelie úle.

„Potrebovali sme moderné priestory v dobrej lokalite, aby sme mohli obsluhovať naše rastúce portfólio zákazníkov. S ohľadom na súčasné ceny energií zohral v rozhodovaní kľúčovú úlohu fakt, že park je v tomto ohľade sebestačný,“ povedal Pavol Kohár, Business Development Manager spoločnosti NAUT GROUP SK, s tým, že v priestoroch zavedú automatizované procesy.

Na otázku ASB akú úlohu zohráva udržateľnosť  v preferenciách záujemcov o prenájom spoločnosť Garbe odpovedala, že veľmi významnú. Téma udržateľnosti rezonuje celým trhom a tlak prichádza z viacerých strán. Ide o zvyšovanie cien energií, otázku zmeny klímy a zodpovednosť firiem a centrála firmy podobné projekty podporuje.

GARBE Green Park Piešťany

Výstavba druhej haly

Investor: GARBE Industrial Real Estate CEE

Náklady: cca 20 miliónov eur

Realizácia: 09/2022 – 06/2023

 

(mv)