Mestská časť chce na Vrančovičovu v Lamači vrátiť živý priestor. Slovo preto dostali architekti

Vizualizácia Vrancovičovej ulice.
Zdroj: MIB

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači.

V dokončenej štúdii architekti ukázali, ako si predstavujú obnovu pol kilometra dlhej ulice v celom jej profile. Okrem toho však zostavili aj návrh toho, ako z celej ulice spraviť atraktívny verejný priestor s novou zeleňou, lavičkami, a otvoreným korytom Vrančovičovského potoka.

Voda sa tak čiastočne vráti do potoka, ktorý roky zakrývali betónové panely. Zmeny, ktoré navrhujú, vychádzajú z podnetov od samotných obyvateľov ulice. Tí mali možnosť vyjadriť svoje potreby. Participácie, ktorá prebehla vlani v lete, sa zúčastnilo 290 obyvateliek a obyvateľov, z ktorých väčšina býva na Vrančovičovej ulici alebo v blízkom okolí.

Vizualizácia Vrancovičovej ulice.
Vizualizácia Vrancovičovej ulice. | Zdroj: MIB

Záverečná správa z participácie slúžila ako dôležitý podklad pre architektov, ktorí reflektovali potreby obyvateľov. V lete architekti ukázali miestnym obyvateľom priebežnú rozpracovanosť štúdie, a získali tak hodnotnú spätnú väzbu ešte počas tvorby štúdie.

Problémom sú dominujúce asfaltové plochy, dopravná situácia, poškodené betónové panely prekrývajúce Vrančovičovský potok, zanedbaná zeleň aj okolie pamätníkov, a tiež chýbajúce zázemie pre menšie spoločenské podujatia.

„ Z rozhovorov s miestnymi rezonovali požiadavky na zachovanie historickej atmosféry ulice, vysadenie stromov, ale aj zníženie intenzity dopravy. Vrančovičova je totižto dôležitým peším koridorom pre tamojších obyvateľov,“ uviedol Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy označilo za prioritu až 73 % respondentov z dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo dokopy 290 obyvateľov.

Zeleň a voda dostanú nový význam

Vďaka novej koncepcii zelene sa stredový pás zmení na miesto, kde sa budú môcť ľudia stretávať. Pribudnú lavičky aj stromy, po rokoch sa obnoví aj vodné koryto, ktoré tiež prispeje k lepšiemu zachytávaniu zrážkovej vody.

Architekti v návrhu prinášajú nové verejné priestory pred kostolom, pohostinstvom, aj starou požiarnou zbrojnicou, ktoré budú vhodné na príležitostné podujatia ako sú trhy či hody. Plánujú sa predláždiť okolité chodníky a reorganizovať parkovanie tak, aby nevytváralo bariéry a ulica pôsobila upratane.

Vrancovicova ulica sucasny stav Zdroj MIB
Vrancovicova ulica sucasny stav Zdroj MIB | Zdroj: MIB

Priame jazdné pruhy sa prestriedajú so značeným pozdĺžnym parkovaním alebo zeleňou. Úpravou prejdú aj križovatky, ktoré sa a zdvihnú na úroveň chodníkov, vďaka čomu sa na ulici zvýši bezpečnosť. Nový dizajn ulice tak motivuje vodičov k pomalšej jazde autom.

„Štúdia predstavuje dlhodobú víziu, optimálne riešenie komplexných problémov verejného priestoru, vodného toku, zelene a sietí v horizonte nasledujúcich 50 rokov. Jej cieľom je v prvom rade zjednotiť lineárny priestor Vrančovičovej do súvislej plochy, ktorej maximum je venované zeleni,“ priblížil víziu ulice architekt Ján Studený.

Dopady programu Živé miesta

V priebehu budúceho roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa bližšie určí finančný rozpočet, a tiež časový harmonogram stavebných prác. S revitalizáciou sa začne najskôr v roku 2024.

Lamač je ďalšou z mestských častí, kde sa obnovuje verejný priestor v rámci programu Živé miesta. Na revitalizácii Vrančovičovej ulice spolupracuje hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a MČ Lamač. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..

Podobný projekt sa realizuje vo Vajnoroch, kde sa v rámci programu Živé miesta obnovuje ulica Kataríny Brúderovej.

Vrančovičova ulica tvorila historické jadro Lamača, okolo ktorého sa v uplynulých desaťročiach obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, náboženský aj kultúrny život obce. Dnešný stav ulice nezodpovedá významu danej lokality. Stredový pás zelene s dĺžkou 520 metrov, ktorý obkolesujú najmä rodinné domy, neplní funkciu verejného priestoru, kde by miestni radi trávili čas.
Zdroj: MIB
KategórieAktuálneZnačky