Grécko solárny park

Obnoviteľné zdroje pokryli v Grécku spotrebu elektrickej energie na päť hodín, pokus prebehol v rannej špičke

Partneri sekcie:

Kým niektoré štáty spochybňujú spoľahlivosť obnoviteľných zdrojov a ich schopnosť pokryť elektrickú spotrebu, Grécko svoju energetickú základňu overuje a skúša. Pokus s výhradným využitím obnoviteľných zdrojov otvoril dvere k tomu, aby bol energetický mix krajiny v nasledujúcich rokoch ekologickejší.

Dôkazom je aj správa o tom, že päť hodín spotrebu elektriny v krajine plne pokrývali iba obnoviteľné zdroje energie. Interval navyše zahŕňala aj rannú špičku, kedy je spravidla spotreba elektrickej energie na maxime. Výhradné použitie obnoviteľných zdrojov bolo odskúšané prvýkrát v histórii Grécka.

Pokus o 100 % pokrytie dopytu obnoviteľnými zdrojmi prebehol v októbri. Vďaka prepojeniam, ktoré prevádzkovateľ implementuje na súši aj mori sa otvárajú dvere k tomu, aby bol energetický mix krajiny v nasledujúcich rokoch ešte ekologickejší. Podľa gréckeho klimatického think-tanku The Green Tank tvorili obnoviteľné zdroje energie od začiatku roka do augusta 46 % energetického mixu.

Správa o obnoviteľných zdrojoch, ktoré dokázali pokryť spotrebu elektrickej energie, je dôkazom toho, že správne nastavené a podporované zdroje skutočne dokážu plnohodnotne prispievať do štátneho energetického mixu. Zároveň majú potenciál eventuálne nahradiť iné zdroje energie.

Krajina s najväčšou európskou elektrárňou s obojstrannými solárnymi panelmi

K tomu sú, samozrejme, potrebné investície nielen do samotných obnoviteľných zdrojov, ale aj do doplnkových technológií, ako sú napríklad energetické úložiská vyrovnávajúce distribučnú sieť a možné výpadky. Grécko dokázalo, že aj toto je cesta, pričom krajina plánuje ďalšie investície do zvýšenia inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov.

Solárny park Kozani
Solárny park pri meste Kozani v Grécku počas výstavby | Zdroj: VIER S.T.A.

V apríli 2022 uviedla spoločnosť juwi do prevádzky solárny park pri meste Kozani, na severe krajiny, s výkonom 204 MW. Elektrinou zásobuje 75-tisíc domácností. Ide o najväčšiu európsku solárnu elektráreň využívajúcu technológiu obojstranných solárnych panelov.

Tzv. bifaciálne solárne panely vyrábajú elektrinu vďaka priamemu osvitu prednej strany. Zároveň využívajú zadnú plochu, na ktorú dopadá svetlo rozptýlené v prostredí alebo odrazené od podložia. Celkový výkon sa tým zvyšuje približne o tretinu a viac.

Krajina plánuje do roku 2030 nárast inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov zo súčasných 10 GW na 25 GW.

SAPI, red