rodinný dom so solárnymi panelmi na streche

Hlavné bariéry obnovy domov sú nedostatok peňazí a byrokracia

Zlá finančná situácia je pre 39 percent vlastníkov rodinných domov hlavným dôvodom, prečo sa nemôžu uchádzať o financie z plánu obnovy určené na obnovu rodinných domov. Druhým problémom, ktorý odrádza až 26 percent občanov od využitia dotácií na obnovu ich príbytkov, je byrokracia spojená so žiadosťou o príspevok.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý začiatkom júna tohto roku spracovala agentúra Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť. Ako uviedla koordinátorka iniciatívy Kateřina Chajdiaková, bude veľmi dôležité dobre nastaviť program pri čerpaní financií z plánu obnovy tak, aby bol verejnosti naozaj prístupný a zrozumiteľný.

Treťou najčastejšou bariérou obnovy domov je neochota investovať časť financií z vlastnej strany. Túto možnosť uviedlo 18 percent respondentov. Preto má byť dotácia podporená adekvátnou kampaňou zo strany štátu.

„Kým pre 39 percent opýtaných predstavuje hlavný problém nedostatok zdrojov na spolufinancovanie projektov, 18 percent respondentov potrebné zdroje má, ale neuvažuje o ich využití na obnovu rodinného domu. Tu vidíme obrovský priestor pre osvetu ohľadom znižovania spotreby energií a teda aj účtov za energie,“ podotkla Katarína Nikodemová, riaditeľka Budov pre budúcnosť.

Prieskum k téme obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov vypracovala pre Slovenskú klimatickú iniciatíva a organizáciu Budovy pre budúcnosť agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov v dňoch 2. júna až 9. júna 2021.