Eurem Energetika

Nezmeškajte školenie Eurem – manažér pre energetiku

AHK Slowakei ponúka 9. ročník medzinárodného školenia, ktoré pozostáva z 18 dní výučby, ktoré sú spojením teórie a praxe, z vypracovania projektovej práce, jej obhájenia pred odbornou komisiou a zo zloženia písomnej skúšky.

Nemenej atraktívna je výmena skúseností medzi účastníkmi navzájom, medzi účastníkmi a prednášajúcimi a ich možná spolupráca v budúcnosti. Úspešný absolvent získava medzinárodne uznávaný slovensko-anglický certifikát. Garantom školenia je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., partnerom školenia je spoločnosť Viessmann, s.r.o.

Obsah kurzu

 1. Energetické hospodárstvo – legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smartgrids– inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na www.slowakei.ahk resp. možno písať na e-mailovú adresu: pauerova@ahk.sk.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch, technickí riaditelia, vedúci výroby, podnikoví energetici, technici a procesní inžinieri, poradcovia v oblasti energetiky a poskytovatelia energetických služieb a ďalší. Predpokladom sú 3- až 5-ročné skúsenosti v odbore. Aj zvýšením kvalifikácie zamestnancov možno takto prispieť k efektívnemu energetickému manažmentu v podnikoch.