Tepelné čerpadlo

Poukážky na tepelné čerpadlá pre ďalších 360 domácností sú už rozdané

Partneri sekcie:

V projekte Zelená domácnostiam II už nie je možné podávať nové žiadosti o poukážky, všetky mimoriadne vyčlenené prostriedky na tento rok sú rezervované.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala v utorok 14. decembra 2021 ďalších približne 360 poukážok na tepelné čerpadlá pre domácnosti, ktoré podali žiadosti v projekte Zelená domácnostiam II. Tie na inštaláciu zariadení budú mať predĺženú lehotu päť mesiacov. Poukážky k ostatným zaregistrovaným žiadostiam SIEA vydá začiatkom budúceho roka.

Momentálne už nie je možné podávať nové žiadosti o poukážky k žiadnemu zo štyroch druhov podporovaných zariadení. Všetky mimoriadne vyčlenené prostriedky na tento rok sú rezervované.

V roku 2022 sa finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam II vyčerpajú. SIEA sa preto rozhodla pripraviť ešte jeden menší projekt v rámci aktuálneho programového obdobia. Jeho cieľom bude zabezpečiť domácnostiam kontinuálnu podporu až do začiatku nového programového obdobia, v ktorom sa plánuje pokračovať s takouto formou pomoci.

Tohtoročné oprávnené obdobie na registráciu žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam II sa končí 15. decembra 2021. Aktuálne čaká v zásobníkoch na vydanie poukážok 923 žiadostí o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel, 341 žiadostí na kotly na biomasu, 319 na fotovoltické panely a 77 žiadostí na slnečné kolektory.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 16 560 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je 33,2 milióna €. Na podporu inštalácií je v projekte vyčlenených celkom 41,2 milióna €.

SIEA