Vodná veža

Vodná veža ožije, investor vyhlásil architektonickú súťaž

V stredu 15. decembra bola spustená architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža. V hre je však okrem toho aj vznik nového kultúrneho pavilónu.

Slovenské a české architektonické štúdiá boli vyzvané na predkladanie návrhov týkajúcich sa novej podoby Vodnej veže. Kultúrna pamiatka, ktorá sa hrdí titulom najstaršia v hlavnom meste (jej najstaršie časti sa datujú do 2.-11. storočia nášho letopočtu), sa nachádza na území pod hradom, kde v súčasnosti prebieha výstavba projektu Vydrica.

Už pri spustení projektu deklaroval developer záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov na území, čo v októbri 2020 aj potvrdil podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. V dokumente sa zaviazal k participácii na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže. V tejto oblasti sme tak svedkami prvých reálnych krokov.

„Nadviazanie na históriu tohto jedinečného miesta, kde sa rodila Bratislava, je našou víziou a prioritou od začiatku. Len citlivým prístupom k historickým objektom a ich sprístupnením verejnosti sa nám podarí priniesť do Vydrice život. Vodná veža je jej srdcom, preto k nej budeme aj patrične pristupovať,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti VydricaDevelopment.

Investor sa na revitalizácii pamiatky bude podieľať sumou 1,5 milióna eur. Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

„Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Čiech. Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom,“ vysvetľuje uvažovanie developera Juraj Rehák, člen dozornej rady VydricaDevelopment.

Zadanie a podmienky súťaže boli konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

„Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že ten to spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ povedal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

Súťažné návrhy posúdi odborná porota, v ktorej sú zástupcovia Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Bratislava – Staré mesto, architekti a urbanisti so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a experti z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Spolu s vyhlásením súťaže developer spustil webovú stránku sutaz.vydrica.com, kde verejnosť nájde bližšie informácie o podmienkach súťaže, odbornej porote aj o stanovených lehotách.

VydricaDevelopment, red