Eurovea 2 južné námestie, ilustračná vizualizácia

Developer vyhlásil súťaž na umelecké dielo pre nové námestie na nábreží Dunaja

Pokračovanie známeho komplexu Eurovea prinesie na nábrežie Dunaja okrem rozšírenia nákupného centra, nových kancelárií a bývania aj verejné priestory.

Súčasťou predĺženej promenády budú tiež umelecké diela. K Mýtickej lodi od Jaroslava Rónua ďalším artefaktom v River Parku či Zuckermandli pridá developer nové vizuálne dielo na novom námestí pri Dunaji, ktoré bude hneď pod prvým slovenským mrakodrapom.

S návrhom podoby nového umeleckého diela môžu prísť všetci umelci, ktorí sa zapoja do súťaže vyhlásenej spoločnosťou JTRE. Víťazný návrh by mala verejnosť spoznať spolu s ukončením výstavby celého komplexu.

„Dielo by malo reflektovať charakter novovznikajúcej štvrte Eurovea City, jej polohu a prepojenie s Dunajom. Veríme, že sa stane novým vyhľadávaným symbolom moderného centra mesta aj celej Bratislavy,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Eurovea 2 južné námestie, ilustračná vizualizácia
Eurovea 2 južné námestie, ilustračná vizualizácia | Zdroj: JTRE

Dodáva, že dielo musí splniť technické a materiálové požiadavky na umiestnenie v rámci projektu v exteriéri, pričom nemá ísť o nedotknuteľný objekt, ale vítaná je interaktivita, pohyblivé prvky či spojenie s digitálnym umením alebo svetelným dizajnom.

Umelci sa budú môcť do súťaže prihlásiť do začiatku apríla tohto roka a na poslanie návrhov budú mať dva mesiace. Päťčlenná porota potom počas júna vyhodnotí všetky zaslané návrhy spĺňajúce podmienky. Posudzovať sa budú kritéria ako originalita, kreativita, výtvarná a technická úroveň riešenia návrhu či vhodnosť začlenenia diela do určeného priestoru.

Nezabudne sa ani na voľbu materiálov, ich súlad s okolitým prostredím, splnenie technických obmedzení a realizovateľnosť v rámci zadaných finančných limitov. Víťazný návrh musí autor zrealizovať do konca februára budúceho roka.

JTRE