Pozorovateľňa zvierat Vydrica, Malé Karpaty

Nominácie CE ZA AR 2022: Regenerácia ako nástroj klimaticky zodpovedných postupov obnovy krajiny

Porota v 21. ročníku ceny hodnotila v prvom kole 88 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 29 realizácií. Na shortlist nominácií, z ktorých vzíde 6 hlavných cien vybrala nakoniec až 24 pozornosti hodných diel.

Dlhodobé merania vedkýň a vedcov podčiarkujú, že žijeme v časoch klimatickej krízy. Je osobnou motiváciou každej a každého z nás vysporiadať sa s touto situáciou ako najlepšie vieme. Kvôli krízam nemyslíme na „beh ma dlhú trať” a orientujeme sa na riešenia akútnych problémov. Našou motiváciou je zmena v zmysle prekonávania bariér chrániacich pohodlné a rýchle riešenia. Želáme si rozvoj dobrých sídiel, v ktorých sa žije dobre všetkým.

Heslom 21. ročníka je regenerácia

„Samotné ocenenie už nekomunikuje iba jednotlivé diela a kvalitnú prácu architektov. Vytvára aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je po tretíkrát heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 zelená pre architektúru, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam na miernenie  dopadov environmentálneho vplyvu architektúry,” povedala úvodom riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, Oľga Miháliková.

Predseda Slovenskej komory architektov Iľja Skoček zdôraznil, že v nadchádzajúcom období, počas investovania z Plánu obnovy a stability, stojí na našich pleciach veľká zodpovednosť, ktorá však je zároveň historickou príležitosťou. „V 21. ročníku preto vstupujeme aj s mottom #regenerácia, lebo práve tá sa ukazuje ako nástroj klimaticky zodpovedných postupov obnovy krajiny. Úcta k starému vytvára novú kultúrnu vrstvu krajiny.“

„V tomto zápase však necítime podporu zo strany štátu. Chýba nám stabilný a jednotný partner na strane verejnej a štátnej správy, s ktorým by sme mohli dlhodobo pripravovať projekty pre obnovu Slovenska. Dnes viac ako v minulosti platí, že kvalitu je nevyhnutné hľadať v porovnávaní iných možných riešení. V tom tkvie kľúč k zodpovednému rozhodovaniu investovať. Hľadajme preto kvalitu výstavby a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov,” dodal predseda SKA.

Laureáti budú vyhlásení počas galavečera dňa 6. októbra 2022. Udeľovanie ocenení prebehne už tradične v Starej tržnici v Bratislave a v priamom prenose na Dvojke. Hostiteľom odovzdávania cien 21. ročníka bude člen poroty a architekt Juraj Benetin.

Medzinárodná porota navštívila a hodnotila diela v zložení:

Jakub Cigler (predseda poroty, Česká republika), Bohunka Koklesová (Rektorka VŠVU, Slovenská republika),Vladimír Sitta (krajinný architekt, Česká republika), Pavol Šilla (Slovenská republika) Štěpán Valouch (Česká republika), Juraj Benetin (Slovenská republika), Igor Marko (Veľká Británia / Slovenská republika)

Kategória bytové domy

Nová Dunajská, Bratislava

Nová Dunajská, Bratislava
Nová Dunajská, Bratislava | Zdroj: Peter Jurkovič

Ateliér: JRKVC
Architekti: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla

Výborný príklad zastavania prieluky, ktorý kultivovanou architektúrou prispieva k životu mesta. Porota ocenila
skromný výraz budovy, založený na jasnom členení stavby, architektonický detail a zrozumiteľné dispozičné
riešenie.

Discovery Tower, Bratislava

Discovery Tower
Discovery Tower | Zdroj: Rastislav Blaško

Ateliér: PANTOGRAPH

Zdá sa, že v Bratislavskom „downtowne“ pribudne jedna výšková stavba každých pár mesiacov, ale vzniká veľmi málo veží, ktoré si svoje výnimočné miesto vo verejnom priestore zaslúžili výnimočnou architektonickou kvalitou. Veža Discovery môže byť príkladom toho, aká dôležitá je dobrá proporcia výškovej stavby a harmonické riešenie fasády, ktoré sa odrážajú v širšom mestskom priestore. Napriek tomu, že aj tu nájdeme
zanedbané riešenie verejného priestoru spoločných priestorov objektu, ide o pozitívny príklad pre ďalší rozvoj
výškovej Bratislavy.

VAJNORSKÁ 21 – konverzia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt, Bratislava

VAJNORSKÁ 21 – konverzia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt, Bratislava
VAJNORSKÁ 21 – konverzia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt, Bratislava |

Ateliér: cakov+partners
Architekti: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
Iné: Tomáš Fojtík, Michal Kyselica, Mário Chovan, Diana Michnová

Skvelý príklad transformácie opustenej kancelárskej budovy na bytový dom s výrazným parterom s obchodmi a kaviarňou. Objekt navyše tvorí vstup do vo dvore stojaceho kultúrneho domu, čo ešte viac posilňuje oživenie tohto mestského bulváru.

Obnova domu zo 70. rokov, Šaľa

Obnova domu zo 70. rokov, Šaľa
Obnova domu zo 70. rokov, Šaľa | Zdroj: Matej Hakár

Architekt: Róbert Bakyta

Rekonštrukcia rodinného domu, tzv. socialistickej kocky, prebehla s rešpektom k tvaroslovnému usporiadaniu pôvodnej budovy, s dôrazom na jej architektonické detaily. Zmena v uvažovaní o takýchto budovách tkvie v premene rodinného domu na malý bytový dom s tromi samostatnými bytovými jednotkami.