Dedina roka 2023

Hľadá sa Dedina roka 2023, porota bude hodnotiť aj opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy

Partneri sekcie:

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili 12. ročník národného ocenenia Dedina roka. Aj tento rok organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce. Sledovať budú i to, aké opatrenia dedina prijala v boji s klimatickou krízou.

Do súťaže sa každoročne zapájajú tie obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry. Prihlásené dediny sa môžu zviditeľniť, ale aj inšpirovať ďalšie obce.

Tak, ako každý rok, Dedina roka preveruje obec z viacerých oblastí. Pri hodnotení sa sledujú kritériá koncepčnosti, ojedinelosti, vízie, originality prístupov či riadenia samosprávy. Tento ročník upriamuje pozornosť komisie najmä na kritériá udržateľnosti už zavedených procesov a vízie obce v rámci jej rozvoja.

Mimoriadne aktuálnou témou je klimatická zmena – bude sa sledovať, či sú v obci už prijaté adaptačné opatrenia na zmiernenie jej dopadov, prípadne ako sa plánujú realizovať v budúcnosti.

Po ukončení prihlasovania sa zostaví harmonogram hodnotenia obcí priamo v území. Obec totiž čaká to najpodstatnejšie – zostaviť originálny program na tri hodiny pre návštevu hodnotiacej komisie. Celkovým laureátom sa stane obec, ktorá najlepšie obstojí vo všetkých oblastiach hodnotenia.

Laureát sa bude uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny

Ak obec vyniká v konkrétnej oblasti, môže získať aj osobitné ocenenie ako napríklad Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná, Dedina ako partner. Pre laureáta je však tou najcennejšou pridanou hodnotou možnosť reprezentovať Slovensko na európskej úrovni v súťaži o 18. Európsku cenu obnovy dediny.

Víťazom ostatného ročníka tejto súťaže sa stala rakúska obec Stadtschlaining z regiónu Burgenland. Slovensko zastupoval Kláštor pod Znievom, ako Dedina roka 2021, ktorý získal bronzovú Európsku cenu obnovy dediny za svoje aktivity a projekty.

Ako obec prihlásiť?

Proces prihlásenia pozostáva z vyplnenia prihlášky so základnými údajmi o obci na stránke www.dedinaroka.sk. Neoddeliteľnou súčasťou procesu prihlásenia je aj vyplnenie formulára Oblastí hodnotenia.

Tento formulár slúži ako menší audit, pretože sa zameriava na kritériá, ktoré si bude všímať hodnotiaca komisia. Sumarizuje, v ktorých smeroch je obec silná, a naopak, kde by mohla ešte pridať. Je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť, pretože ide o vstupnú informáciu pre hodnotiteľov. Uzávierka prihlášok je 31. marca.

Slovenská agentúra životného prostredia, red