Ambasáda SR vo Washingtone D.C., (2001) – víťaz súťaže; spoluautori: M. Bogár, Ľ. Králik, Ľ. Urban, P. Lizoň. Investor: MZV SR.

MIB radí inštitúciám. Vzorové podmienky, ktoré pomôžu s prípravou architektonických súťaží

Sekcia súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy vypracovala vzorové súťažné podmienky, ktoré prinášajú zrozumiteľný návod na prípravu architektonických súťaží.

Z dokumentov v editovateľnej podobe môže čerpať ktokoľvek, kto chce zorganizovať architektonickú súťaž na získanie návrhu pre budovu alebo verejný priestor.

Podklady pomôžu so správnym nastavením súťaže najmä samosprávam či verejným inštitúciám, ale aj architektom alebo subjektom, ktoré sa snažia transparentne, cez verejnú architektonickú súťaž, vybrať najlepší návrh na svojom území.

„Cieľom vzorových súťažných podmienok je prispieť ku skvalitňovaniu architektonických súťaží, ktoré sa na Slovensku zrealizujú,“ uvádza sa v správe MIB. 

 „Dokumenty sme vypracovali na základe našich doterajších skúseností s organizovaním súťaží. Do roku 2022 sme ako MIB vyhlásili spolu 13 súťaží, čo nám umožnilo pripraviť mustru pre efektívne, funkčné a transparentné architektonické súťaže aj pre iných verejných obstarávateľov, ktorí majú záujem architektonické súťaže vyhlásiť. Chceme tým uľahčiť prácu kolegom architektom, ako aj verejným inštitúciám, a zároveň ponúknuť pre súťaže jednotné a fungujúce pravidlá,“ vysvetľuje Peter Lényi, riaditeľ Sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.  

Architektonická súťaž je formálne v štátnej a verejnej správe legislatívny postup verejného obstarávania, ktorý obsahuje komplexné zadanie s technickými podkladmi, analýzami potrieb, historickým a spoločenským kontextom.

Rozdielom oproti iným verejným obstarávaniam je v kvalite diskusie a formáte hodnotenia. Víťaz súťaže sa vyberá na základe kvality návrhu, ktorý nielenže najoptimálnejšie rieši územie, ale dlhodobo môže šetriť zdroje. Cena za služby architekta je stanovená vopred a najkvalitnejší návrh vyberá odborná porota.

Za najlepšiu cenu tak mestá či obce vďaka architektonickým súťažiam dostávajú najkvalitnejší výsledok, čo je najdôležitejšie kritérium vo verejnom priestore.  

MIB