Promenádny most nad Dunajom: Toto sú najlepšie študentské návrhy

Triezve a reálne uvažovanie verzus odvážne koncepčné návrhy. Študenti navrhovali budúci promenádny most a priniesli rôznorodé návrhy. Porota napokon vybrala tri najlepšie.

Miléniový most v Londýne, Motýlí most v Kodani, Mierový most v Calgary, Dúhový most v kalifornskom Long Beach či Prírodný most v Teheráne. Pešie lávky sú nielen spojnicami častí miest oddelených riekou či diaľnicou, ale aj atraktívne verejné priestory a zaujímavé technické i architektonické diela. Navrhnúť podobu prvého promenádneho mosta v Bratislave dostali v ideovej súťaži študenti architektúry, dizajnu a stavebného inžinierstva.  

Súťaž vyhlásila spoločnosť J&T REAL ESTATE, developer Eurovea City a Nového Lida, v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnené školy súhlasili s tým, aby sa zapojili aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach a Českého vysokého učení technického v Prahe, ktorí o súťaž prejavili záujem na základe zverejnených informácií v médiách.

Myšlienka vybudovať v Bratislave prvý peší most nadväzuje na plánované rozšírenie centra mesta aj na pravý breh Dunaja. Promenádny most má fyzicky zavŕšiť prepojenie nových častí centra a zároveň sa stať samostatne fungujúcim pobytovým verejným priestorom.

Po vyhlásení súťaže v januári tohto roka sa prihlásilo 57 študentov tvoriacich 37 riešiteľských tímov. V marci sa všetci prihlásení študenti zúčastnili na online workshope vedenom projektovým tímom Nového Lida. K termínu odovzdania napokon prišlo 18 súťažných návrhov, ktoré následne hodnotila 15-členná odborná porota zložená zo zástupcov mesta, mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov, urbanistov a odborníkov na dopravné stavby.

Porota sa po diskusii na dvoch online zasadnutiach rozhodla udeliť tri rovnocenné ocenenia na základe celkového zhodnotenia návrhu. „V súťaži sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, so zodpovedným statickým riešením a snahou o komplexný architektonicko-inžiniersky návrh a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázkami, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia a typu premostenia ako propeler, neviditeľný most, tunel alebo ostrovy,“ píše sa v hodnotení poroty, ktorá uprednostnila reálne návrhy s komplexným technickým riešením na základe súťažného zadania.

Ocenené návrhy a ich hodnotenie:

Návrh č. 7 – Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU

Visutý most s oceľovou mostovkou a betónovými pylónmi predstavuje staticky klasické riešenie tohto typu nosnej konštrukcie s definovaným pôsobením síl. Most je riešený symetricky v rámci celkovej dĺžky. Návrh kvalitne komunikuje s architektúrou budov na strane Eurovey a potenciálne aj na strane Nového Lida, rešpektuje a dotvára priestor pred sochou M. R. Štefánika a leva, ktoré pylón opticky rámuje. Navrhovaný most je vhodne zasadený do prostredia, s kvalitným riešením napojenia na obe územia a rytmicky sa dopĺňa s existujúcimi bratislavskými mostami.

promenadny most
Návrh č. 7 | Zdroj: JTRE
Oceneny promenadny most c 7 vizualizacia 2
Návrh č. 7 | Zdroj: JTRE

Návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha

Betónová lávka je riešená ako spojitý štvorkomorový nosník premenlivého prierezu s využitím overenej technológie letmej betonáže. Návrh je „primeraný“ v najlepšom zmysle slova. Primerane kreatívny, primerane zasadený do prostredia, primerane inovátorský, primerane komunikujúci s okolím, primerane jedinečný. Jasné riešenie rešpektuje základné priestorové danosti územia. Prináša progresívne využitie ultravysokopevnostného betónu, vyznačuje sa tvarovým minimalizmom s prvkami „sochárskeho“ riešenia tvarovania mostného piliera a mostovky. Návrh výborne reaguje na fakt, že pešia lávka v tejto polohe vybočuje zo súčasného rytmu bratislavských mostov. Na blízkosť Mosta Apollo a Starého mosta reaguje subtílnosťou, jednoduchosťou a precíznosťou a veľmi dobre tak zapadá do nábrežnej siluety.

promenadny most
Návrh č. 22 | Zdroj: JTRE
promenadny most
Návrh č. 22 | Zdroj: JTRE

Návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Priehradová konštrukcia so štyrmi poliami premenlivej výšky, ktoré nad podperami v toku vytvárajú oblúky. Kvalitný návrh pôsobí zaujímavo vďaka výraznej ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie a podporuje využitie mosta ako pobytovej oddychovej zóny. Prináša vyvážené realizovateľné riešenie a rešpektuje priestorové pomery okolia sochy M. R. Štefánika na námestí v Eurovei. Subtílna priehradová konštrukcia vhodne dopĺňa siluetu bratislavských mostov.

promenadny most
Návrh č. 29 | Zdroj: JTRE
promenadny most
Návrh č. 29 | Zdroj: JTRE
red