Vernisáž, Viktor Frešo, víťazný návrh

Na novom námestí na nábreží Dunaja bude stáť umelecké dielo od autora Viktora Freša

Päťčlenná porota 15. júna 2022 hodnotila 25 návrhov od slovenských a českých umelcov. Zvíťazilo dielo Octahedral Body autora Viktora Freša.

Trinásť metrov vysoká postava inšpirovaná Vitruviánskym mužom Leonarda da Vinciho má byť tvorená farebnými guľami s priemerom 200 a 350 centimetrov na hliníkovej konštrukcii.

Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou a  elementárnymi farebnými formami.

1 miesto Viktor Freso Octahedral Body 01
Víťazný návrh Viktora Freša, Octahedral Body | Zdroj: JTRE

Monumentálny objekt vytvára zaujímavý a integrujúci element v prostredí, kde umožňuje pracovať s týmito prvkami aj pri ďalšom modelovaní priľahlých priestorov a parku. Komisia podčiarkla aj realizovateľnosť tohto návrhu vo vypísanej cenovej hladine zadávateľa.

„Som rád, že som prvýkrát v živote vyhral nejakú súťaž,“ reagoval prekvapene Viktor Frešo, hoci patrí medzi najznámejších a najúspešnejších súčasných slovenských umelcov.

„Octahedral je geometrická sústava atómov voľne levitujúcich okolo centrálneho atómu. Je to molekulárny vzorec, ktorý implementáciou do fyzického tela prináša perspektívu fyzického prenosu ľudského tela do chemického vzorca,“ charakterizuje autor svoje dielo.

„Komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ zhrnul člen poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid.

Umelecké dielo bude stáť na novom južnom námestí.
Umelecké dielo bude stáť na novom južnom námestí. | Zdroj: JTRE

„Teší nás veľký záujem umelcov o stvárnenie vizuálneho diela pre verejný priestor na nábreží moderného centra Bratislavy. Musím priznať, že medzi súťažnými návrhmi som nemal jednoznačného favorita, preto som bol zvedavý na rozhodnutie poroty.

Teraz musíme celý proces dotiahnuť do úspešnej realizácie diela tak, aby sme pri otvorení rozšírenia EUROVEA mohli odhaliť aj atraktívny moderný symbol novej štvrte,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Druhé miesto udelila porota dielu Flux od architekta Petra Buša, ktorý sa zaoberá digitálnymi experimentálnymi intervenciami vo verejnom priestore alebo v krajine. Navrhované dielo odkazuje na súčasný meniaci sa svet informácií, vzťahov, spojení, dát, ideí a komunikácií v dynamických tokoch
a prepojeniach.

Tretie miesto získal slovenský multimediálny umelec Marek Kvetán s dielom Pupa. Multimediálne – svetelné dielo – socha, ktorého koncepcia pramení v inšpirácie kukly – kokónu novovznikajúceho organizmu. Tento tvar je v prírode nositeľom štádia stvorenia a transformácie vývoja nového organizmu.

JTRE