1B9A0760
Galéria(12)

Bratislavský Grössling čaká na jeseň ďalšie kolo rekonštrukčných prác

Cieľom rekonštrukcie bývalých mestských kúpeľov Grössling z roku 1895 v mestskej časti Staré Mesto je obnova ich pôvodnej kúpeľníckej funkcie a obohatenie komplexu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, o nové funkcie. Má dva vstupy, z Vajanského ulice a z Medenej. Celý objekt má približne 8 000 m2 plochy.

V jeho časti smerom do Medenej ulice má byť Mestská knižnica s čitárňou a kaviarňou. Súčasťou konceptu je obnova verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku, ktorý spríjemní priestor na ulici.

Náklady na celkovú rekonštrukciu kúpeľov sa odhadujú na 14 miliónov eur bez DPH, pričom v tejto sume je zohľadnené aj tzv. pamiatkové riziko a vplyv inflácie. Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete však nie je možné vopred odhadnúť konečné náklady.

Vnútorné bazény
Kancelarie byvalej banky v 90. rokoch
Zachovane schodisko
Zachovane secesne umyvadlo
Sucasny stav. Podpery v jednej z miestnosti podpierajus strechu
Vchod z Medenej ulice
Zrekonstruovany komin byvalej kotolne vo dvore na Medenej ulici.
Vch. z medenej ulice

Príprava projektovej dokumentácie

Aktuálne magistrát spolu s architektmi z OPPS Architettura – Florencia pracuje na projektovej dokumentácii. Tento taliansky ateliér vyhral v roku 2020 architektonickú súťaž návrhov práve s víziou prepojenia kúpeľov a knižnice.

Metropolitný inštitút Bratislava (MIB), ktorý bol jedným z vyhlasovateľov súťaže, informoval ASB, že pokračujú konzultácie s kúpeľníkmi z maďarskej Budapešti, konzultantmi pre energetiku, Úradom verejného zdravotníctva a bratislavskou Mestskou knižnicou.

„Dobiehajú aj povoľovacie procesy a na jeseň začnú väčšie rekonštrukčné práce. V pláne je napríklad asanácia vnútorných priečok, z ktorých 80 % pochádza z rokov 1970 – 1975.

Ide o priestory, kde bude knižnica,“ uviedla Annamária Ondrejková z MIB s tým, že začiatkom roka 2023 je v pláne aj úprava verejného priestoru na Medenej ulici. Podľa zverejneného harmonogramu projektu na stránke MIB-u majú rekonštrukčné práce skončiť v roku 2025.

Vnútorné bazény
Vnútorné bazény |

Oprava ikonického komína

V rámci prác pred samotnou rekonštrukciou bolo treba vo dvore na Kúpeľnej ulici zbúrať dve menšie technické stavby, ktoré v budúcnosti nahradí čiastočne prekrytý exteriérový bazén.

V roku 2021, keď mesto uvoľnilo miesto vo dvore, opravilo aj komín kúpeľov vedľa budovy kotolne. „Staré kotly budú zrepasované a podľa návrhu tam bude vstup do exteriérového bazéna a ďalej do saunovej časti na troch podlažiach,“ povedala Ondrejková.

Komín bol v minulosti jednou z najvyšších stavieb v mestskej časti Staré Mesto. Časom sa však naklonil a bolo ho treba zrekonštruovať. Má nový náter, nanovo boli natrené jeho obruče. Ostane jedným zo symbolov obnovených kúpeľov aj preto, lebo pri jeho oprave boli použité pôvodné tehly.

V tomto istom roku zbúrali aj nenosné priečky z 90. rokov minulého storočia v nárožnej budove na rohu Kúpeľnej a Medenej ulice, kde bola predtým banka. Bývalý vstup do banky sa zmení na vstup do kúpeľov a knižnice.

Sucasny stav. Podpery v jednej z miestnosti podpierajus strechu
Súčasný stav. Podpery v jednej z miestnosti podpierajus strechu |

 MKK Grossling

Mesto Bratislava a štátny investičný fond Slovak Investment Holding uzatvorili zmluvu, ktorou založili v roku 2021 obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grӧssling.

Spoločnosť MKK Grossling bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grӧssling na nový komunitný verejný priestor. Slovak Investment Holding (SIH) poskytne investíciu vo výške 4,1 milióna eur do základného imania obchodnej spoločnosti. Holding ako správca fondu National Development Fund II. podporuje aktivity aj v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výška vkladu mesta do základného imania spoločnosti je 850-tisíc eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania a súčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, pretože sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Vklad hlavného mesta je tak limitovaný. Kúpele majú začať prevádzku v roku 2026.

Metropolitný inštitút Bratislavy, Monika Volekova