Colorful Black Friday Discount Poster – kopia 1
Galéria(19)

Život v zóne Panenská a okolí ovplyvní ambiciózna zmena verejných priestorov

Lokalita v bratislavskom Starom Meste je známa historickou zástavbou, životom evanjelickej a židovskej komunity, peším pohybom po uliciach či prašnosťou v letnom období.

Projekt je rozdelený do deviatich mikrozón, zameriava sa aj na Soferove schody a schodisko na konci Podjavorinskej ulice v pamiatkovo chránenom území.

Predchádzalo mu vypracovanie zásadného dokumentu – Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie, ako aj aktívna participácia s občanmi z daného územia (participatívny projekt vznikol počas starostovania Radoslava Števčíka). Súčasná starostka Zuzana Aufrichtová povedala, že zóna Panenská a okolie bola výborná na pilotné riešenie, pretože v nej dlhodobo funguje komunitný život.

Panenská ulica, Bratislava
Panenská ulica, Bratislava
Štetinova ulica, Bratislava
Štetinova ulica, Bratislava
Kozia Sever, Bratislava
Kozia Sever, Bratislava
Kozia ulica juh, Bratislava, vizualizácia
Kozia ulica juh, Bratislava, vizualizácia

Staromestská samospráva začala projekt revitalizácie v časti Konvetná-východ v druhej polovici mája. Obnovu zrealizuje miestny úrad v troch etapách, prvá fáza sa začala 18. mája tohto roka. Prvá etapa rekonštrukcie ulice by sa mala skončiť do konca júla 2022.

Vedúci investičného oddelenia miestneho úradu Lukáš Kamenistý uviedol, že predpokladané náklady na rekonštrukciu Konventnej ulice (časť východ a časť Konventná-západ) budú viac ako 350-tisíc eur. Predbežné celkové náklady na celú oblasť sú cca 4,5 milióna eur. Dodal, že ako prvá sa uskutočnila rekonštrukcia Soferových schodov za vyše 120-tisíc eur.

Konventná ulica, Bratislava, Stav pred začatím rekonštrukčných prác.
Konventná ulica, Bratislava, Stav po začiatku rekonštrukčných prác. | Zdroj: Monika Volekova

Asfalt nahradí dlažba

Podľa starostky Aufrichtovej sú práce náročné, pretože staromestské ulice majú problém s infraštruktúrou pod zemou. Poradie realizácie jednotlivých mikrozón závisí od toho, ako prevádzkovatelia sietí dokážu zahrnúť opravy do svojich plánov.

„Konventná ulica je príkladom, že všetky siete pod povrchnom budú vymenené za nové,“ uviedla starostka s tým, že asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba. Súčasťou obnovy bude aj debarierizácia ulice, čiže chodníky i cesta budú po úpravách v jednej rovine, čo poskytne priestor na zmeny v užívaní uličného priestoru tak, aby vyhovoval rôznym aktivitám. V pláne je aj rozšírenie zelených plôch, nový mobiliár a úprava parkovania.

Kozia ulica, Artforum
Kozia ulica, Artforum | Zdroj: Ateliér Urban

Autorom projektu revitalizácie zóny je architekt Ľudovít Urban z ateliéru URBAN, ktorý pripravil aj manuál verejných priestorov. Cieľom zmien na Konventnej je ústup statickej a dynamickej dopravy, priestor ulice bude určený na pobytové aktivity ľudí.

Konventná zaústi do Staromestskej ešte pred starým evanjelickým lýceom, cca o 50 až 80 metrov skôr. Okrem žulovej dlažby je v pláne aj rozšírenie zelených plôch formou záhonov a mobilnej zelene s  novým mestským mobiliárom.

Kozia ulica, Artforum
Kozia ulica, Artforum, vizualizácia | Zdroj: Betty Laurincová

„Veľký benefit je, že z národnej kultúrnej pamiatky, evanjelického lýcea, sa rekonštrukciou stane komunitné centrum na rôzne aktivity. Vzniká synergický efekt medzi vonkajším verejným priestorom a priestorom samotného lýcea,“ priblížil architekt Urban.

Redukcia parkovania pre nerezidentov

Manuál verejných priestorov a realizačný projekt súvisia s dopravou v zóne. Počas participatívneho procesu sa napríklad zistilo, že 40 % obyvateľov zóny nevlastní automobil. Obyvatelia vyslovili želanie, aby sa naplnilo heslo Menej áut, viac zelene.

To je podľa Urbana možné dosiahnuť zrušením prejazdu niektorých ulíc v zóne a redukciou parkovacích miest pre nerezidentov. Tieto opatrenia znížia komfort šoférov, ale zvýšia ho tamojším rezidentom. Tam, kde ostane priestor na parkovanie, budú parkovacie miesta na úrovni chodníka a môžu vzniknúť tzv. parklety.

V zóne pribudne nových 36 stromov (k súčasným 14). Nebudú však na každej ulici. „Panenská bola definovaná ako ulica, kde by sme vzhľadom na jej historický charakter nemali umiestniť stromy, ale na ostatných uliciach stromy pribudnú. Na Konventnej budú nové stromy, ktoré vytvoria filter zo zelene medzi Staromestskou ulicou a priestorom pred evanjelickým lýceom,“ uzavrel Urban.

Mapa ulíc, kde sa uskutoční rekonštrukcia
Mapa ulíc, kde sa uskutoční rekonštrukcia | Zdroj: Google Maps

Konventná ulica

Meno dostala podľa evanjelického konventu. Kedysi sa tu rozkladali záhrady, v 17. storočí na tomto mieste vybudovali evanjelický cintorín, ktorý fungoval až do 18. storočia. Niekoľko náhrobkov, ktoré sa zachovali, je dnes zamurovaných v múre pri tzv.

Veľkom evanjelickom kostole. Pohrebisko nahradila zástavba, ulica sa zapĺňala neoklasicistickými a renesančnými budovami dvadsať rokov. Dva domy si na Konventnej (dnes č. 3 a 5) postavil aj známy prešporský architekt Ignác Feigler.

Na Konventnej 13 a 15 stoja stará a nová budova evanjelického lýcea, obe sa stali v roku 1961 národnými kultúrnymi pamiatkami. Študovali tu mnohé významné osobnosti – medzi inými Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal M. Hodža či Milan Rastislav Štefánik. Pripomína ich aj pamätná tabuľa na fasáde budovy nového evanjelického lýcea vytvorená podľa návrhu Dušana Jurkoviča

Zdroj: staremesto.sk