Kupele Grossling
Galéria(22)

V kúpeľoch Grössling je rušno. Budovu čistia od nánosov času

V rámci obnovy legendárnych kúpeľov Grössling sa začalo na prvých prípravných prácach. Začalo sa s rekonštrukciou a konzervovaním historického komína z roku 1914, ktorý bol v kritickom stave.

Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling
Kupele Grossling

Začali sa prípravné stavebné práce na kúpeľoch Grössling. Do rekonštrukčných prác je zaradená aj obnova komína z roku 1914, a odstránenie nadbytočných objektov na Kúpeľnej ulici, kde neskôr vznikne exteriérový bazén. Odstraňovať sa budú aj nenosné konštrukcie, ktoré do kúpeľov pribúdali od 70. rokov. Zámerom je vrátiť objekt do prípravného stavu, aby sa mohla začať komplexná rekonštrukcia podľa víťazného návrhu z architektonickej súťaže z roku 2020.

Minulý rok v novembri hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásili výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 77 tímov z celého sveta. Súťaž vyhrali talianski architekti z Florencie OPPS Architettura, ich návrh obnovuje zašlú slávu pôvodných kúpeľov a zároveň spája súčasné trendy architektúry moderných kúpeľov a aj knižnice, ktorá sa stane súčasťou nového Grösslingu.

„Dôležitá hodnotová vec pri nastavení plánu rekonštrukcie bola, aby sme hneď, ako je to možné, zakonzervovali budovu a jej dôležité prvky pred ďalším chátraním a postupne začali s obnovou. Tak isto je prioritou, aby práce, čo najmenej rušili okolie a jeho obyvateľov, preto sme sa rozhodli, že budeme rekonštruovať postupne a po menších častiach. Tento rok postupne obnovujeme komín a krok za krokom nastavujeme ďalšie práce,“ povedal projektový koordinátor pre obnovu Grösslingu Gábor Bindics.

Zatiaľ sa odstránili nánosy z 90. rokov, sadrokartóny zakrývajúce staršie architektonické prvky objektu a budova sa čistí od „prílepkov“ – nánosov času, ktoré znehodnocujú pôvodnú architektúru objektu. Vyčistia sa krovy, aby sa zistilo v akom stave sú pôvodné drevené konštrukcie.

Kupele Grossling
Stav kúpeľov Grössling v novembri 2020. | Zdroj: Alexandra Müllerová

Rekonštrukcia komína

Momentálne sa pracuje na rekonštrukcii komína, ktorý bol kedysi najvyšším objektom v Starom Meste. Odobrali sa tehly z vrchnej časti komína, ktorý bol naklonený a hrozilo, že vrchná časť by sa časom rozpadla. Komín sa obnoví, pričom sa použijú jeho pôvodné tehly. Bude aplikovaný priehľadný náter a opravia sa aj kovové obruče, čím sa zabezpečí dlhodobá trvácnosť. Komín bude aj po komplexnej obnove dôležitou súčasťou identity Grösslingu.

Začiatkom leta sa začnú väčšie búracie práce, odstránia sa dve stavby vo dvore na Kúpeľnej ulici. Obe vznikli v 70. rokoch a vtedy slúžili ako technické zázemie objektu. V budúcnosti by na tomto mieste mal vzniknúť stavebný dvor a neskôr exteriérový bazén. Exteriérový bazén bude od ulice oddelený vizuálne novým prvkom.

Talianski architekti vo svojom návrhu pracujú s motívom opalescencie, ktorá sa objavuje aj v tom mieste. Pri rôznych prvkoch vznikne hra so svetlom, kde sa vytvára zaujímavý efekt – nedôjde k úplnej priehľadnosti ako napríklad pri čírom skle, ale viac éterický a orosený efekt, ktorý vyjadruje intímnu atmosféru kúpeľov.

V priebehu roka budú pokračovať aj búracie a rekonštrukčné práce v budove na rohu Medenej a Kúpeľnej ulice, budú sa odstraňovať nenosné konštrukcie, ktoré pribúdali v posledných desaťročiach a nemajú architektonickú hodnotu. V lete by mala byť dokončená podrobná architektonická štúdia, na ktorú budú
nadväzovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, ktoré sú východiskom pre komplexnú rekonštrukciu.

Kúpele Grössling

Postavili ich na rohu Kúpeľnej a Medenej (v minulosti Grösslingovej) ulice podľa návrhu Adalberta Swobody. Ich brány sa pre Bratislavčanov aj okolie prvýkrát otvorili 5. mája 1895.

V začiatkoch boli majetkom Priemyselnej banky, ktorá sa v roku 1911 definitívne rozhodla pôvodnú stavbu rozšíriť. Vypracovaním a realizáciou projektov poverila Lajosa Gratzla, syna staviteľa hlavnej budovy Károlya Gratzla. Prístavbu, ktorej dominantou je veľký plavecký bazén, otvorili v roku 1914.

Funkcionalistická budova s novým hlavným vchodom pribudla pri poslednom rozširovaní dokončenom v roku 1930. Navrhli ju Fridrich Weinmurm a Ignác Vécsei. Pribudol aj nový parný kúpeľ. Komplex ďalej putoval z rúk jednej banky do rúk druhej, až kým ho v roku 1946 neodkúpilo mesto.

Kúpele Grössling sa len veľmi tesne nedožili svojej storočnice. Naposledy si mohli ľudia v bazéne zaplávať v roku 1994.

Red