asb gala hero

image 78663 25 v1

ASB GALA 2016

Už 10 rokov je ASB GALA dôležitým míľnikom v stavebnej sezóne a je považované za prestížne podujatie pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti.