Nominácie na ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2021 (videoprofily)

Časopis ASB každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo a architektúru. Pozrite si profily piatich osobností, ktorých vybrala nominačná komisia v tajnom hlasovaní.

Zapojte sa do hlasovania verejnosti a vyhrajte ročné predplatné jedného z 8 časopisov

Všetky informácie o ASB GALA

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD

Pavel Gregor
Pavel Gregor

Pôsobí vo funkcii vysokoškolského pedagóga na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave (FAD), od r. 2018 formuje koncepciu výučby z pozície dekana. V pedagogickom pôsobení vždy kládol dôraz na spojenie vzdelávacieho procesu s praxou, inovatívne metódy výučby a na vzdelávanie zamerané na študenta. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, o. i. v USA, vo Veľkej Británii, v Prahe, Aténach a v Krakove. Jeho tvorivá činnosť je zameraná na obnovu architektonického dedičstva (kaštieľ Tomášov, Štúrovo nám. v Trenčíne a i.). Na FAD inicioval zavedenie Vertikálnych ateliérov, v ktorých pôsobia súčasne študenti viacerých ročníkov a založil Kreatívne centrum FAD – miesto na odbornú diskusiu v oblasti architektúry, stavebníctva a dizajnu a platformu na aktívnu tvorbu a prezentáciu študentov rôznych umeleckých odborov.

Ing. Marián Hlavačka

Marián Hlavačka
Marián Hlavačka | Zdroj: Matej Kalina

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na realitnom trhu pôsobil od roku 2004 a patril medzi kľúčových manažérov HB Reavis. V roku 2010 vstúpil na trh s developerskou spoločnosťou CORWIN, ktorá sa profiluje ako zelený staviteľ. Už viac ako dekádu buduje projekty, ktoré kladú dôraz na mestotvorný urbanizmus, ekologickú udržateľnosť a výnimočnú kvalitu. Patria medzi ne Einpark Offices s najvyšším certifikátom LEED Platinum, Blumental, ale aj prvá zahraničná investícia – najväčší obytný súbor v Ľubľane – Kvartet. Firma v rámci svojich aktivít spolupracovala aj na obnove Kmeťovho námestia, pamiatkarskej činnosti na Devíne či na revitalizácii viacerých brownfieldov. Aktuálne CORWIN dokončuje nový rezidenčný komplex Guthaus a spolu s urbanistickým štúdiom Gehl Architects pripravuje revitalizáciu areálu bývalého podniku Palma na Račianskej ulici.

Ing. arch. Peter Lényi

Peter Lényi
Peter Lényi

Absolvoval v roku 2011 štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave so zameraním na architektúru a urbanizmus. Po škole založil s bývalými spolužiakmi architektonický ateliér 2021, v ktorom pôsobí dodnes. V roku 2016 získal so svojím ateliérom ocenenie Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn za projekt Číselník na balustráde (v spolupráci s Dr. Benčíkom), v rovnakom roku aj ocenenie CEZAAR v kategórii exteriér za projekt Lávka a prístrešok na kopci Straník (v spolupráci s LABAK). Od roku 2019 je vedúcim sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy. Dôraz na kvalitu verejných stavieb sa aj vďaka nemu dostal do hlavného mesta. Počas jeho pôsobenia prebehli alebo boli pripravené súťaže na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia, na obnovu kúpeľov Grössling, na predĺženie promenády na Železnej studničke či na bytový súbor Terchovská.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

Michal Pasiar
Michal Pasiar

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Následne pracoval ako samostatný architekt a v roku 2011 založil architektonický ateliér Acrea. Podieľa sa na projektoch na Slovensku, ale najmä v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Taliansko, Rusko a v poslednom období v Hondurase). V roku 2013 založil BIM asociáciu Slovensko, v ktorej zastáva pozíciu prezidenta od jej vzniku až po súčasnosť. Je najväčším propagátorom informačného modelovania na Slovensku. Spolupracoval na u nás známych projektoch, ako sú NIDO I a II, Bratislava, Objekty Bezručova, Bratislava, rekonštrukcia hotela Carlsbad Plaza***** (Karlove Vary, ČR), hotel Zámeček Petrovice pri Karvinej, ČR a pod. Jeho srdcovou témou je kúpeľná architektúra na Slovensku, ktorej venoval dizertačnú prácu.

Ing. arch Ilja Skoček ml.

Ilja Skoček
Ilja Skoček

Študoval na Fakulte architektúry STU a École d´architecture v Lyone. Od roku 1998 pôsobí ako samostatný architekt. Je autorom množstva rekonštrukcií, novostavieb a interiérov. Patrí medzi ne Hotel Albrecht, Palác Motešických, dostavba MZV, Vila Mudroňova, viacero rodinných domov a interiérov. V súčasnosti realizuje rezidenčné komplexy v Bratislave, v Prahe a v Chorvátsku. Bol viackrát nominovaný na prestížne ocenenia, je 3-násobným laureátom ceny CEZAAR. Za reštauračný komplex Fach získal Československú cenu za interiér. Od roku 2019 je predsedom predstavenstva Slovenskej komory architektov, zároveň pôsobí ako externý pedagóg na Katedre architektúry SvF STU.