ASB Stavebná firma roka: Kto sa stane najlepšou stavebnou firmou šestnásteho ročníka súťaže?

Časopis ASB hodnotí najlepšie stavebné firmy, developerské spoločnosti a významné osobnosti v súťaži ASB GALA už 16. rok. Predstavujeme vám spoločnosti nominované v kategórii Stavebná firma roka.

Zapojte sa do hlasovania verejnosti a vyhrajte vstupenky na slávnostný večer ASB GALA 2022 alebo ročné predplatné zaujímavého časopisu:

HLASUJTE

Všetky informácie o ASB GALA

Adifex, a. s.

Spoločnosť Adifex, a. s., pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2012. Kontinuálny rast sa potvrdil na prelome rokov 2020/2021, keď svoje postavenie na trhu posilnila fúziou so spoločnosťou VHS-PS, s. r. o., ktorá dominovala na trhu realizáciou nosných bratislavských developerských projektov.

adifex logo

V súčasnosti má spoločnosť nezanedbateľné postavenie vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti. Spoločnosť je zapojená do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.

AVA-stav, s. r. o.

Spoločnosť AVA-stav, s. r. o., je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť založená v roku 2008. Počas svojej existencie sa zaradila medzi významné spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu. Realizuje všetky druhy stavieb v pozemnom, dopravnom a ekologickom staviteľstve.

avastav

Spoločnosť si zakladá na profesionalite, odbornosti, využíva know-how získané dlhoročnými skúsenosťami, uplatňuje filozofiu bezpodmienečnej kvality a spolupracuje s osvedčenými obchodnými partnermi.

Medzi najúspešnejšie realizácie spoločnosti patrí Múzeum moderného umenia Danubiana. 

Doprastav, a.s.

Spoločnosť Doprastav, a.s., pôsobí v oblasti stavebníctva už takmer 70 rokov. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác vo všetkých segmentoch stavebníctva: diaľnice, rýchlostné cesty a cesty, mosty, podzemné stavby, železnice, pozemné stavby, vodohospodárske diela a ekologické stavby. Komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj v dodávke projektu a inžinieringu.

Doprastav 1

Spoločnosť Doprastav sa zameriava na realizáciu stavieb najmä na území Slovenskej republiky, je však etablovaná aj na zahraničných stavebných trhoch, a to najmä v Česku a v Maďarsku.

Spoločnosť je aktívna aj v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zavedenia nových technológií a riešenia špecializovaných úloh.

IN VEST, s. r. o.

Spoločnosť sa profiluje ako komplexný zhotoviteľ stavebných diel v oblasti pozemného staviteľstva – kontraktor, výrobca železobetónových prefabrikovaných konštrukcií a technologických strojov v chemickom a potravinárskom priemysle.

Divízia stavebníctvo zrealizovala za 30 rokov stovky stavieb v oblasti priemyselnej a občianskej výstavby, z ktorých viaceré boli ocenené.

Invest

Okrem realizácie stavebných častí investičných celkov realizuje aj montáže technologických diel. IN VEST patrí do skupiny IN GROUP. Skupina združuje viac ako tucet firiem pôsobiacich hlavne v oblasti výroby a predaja stavebných hmôt a zaoberá sa aj developerskou činnosťou.

Filozofiou firmy je férovosť, ktorú uplatňuje v prístupe k investorovi, ku kooperujúcim firmám, zamestnancom a k spoločnosti.

Skanska SK a.s.

Skanska SK a.s. pôsobiaca v Slovenskej republike je dcérskou spoločnosťou českej Skanska a.s. v Prahe. Materskou spoločnosťou je Skanska AB so sídlom vo Švédsku, kótovaná na burze NASDAQ OMX v Štokholme, ktorá je jej stopercentným vlastníkom.

SKANSKA LOGO

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosťou, najmä realizáciou dopravných, občianskych, rezidenčných, inžinierskych a priemyselných stavieb. Okrem toho vyrába vlastné produkty a zaisťuje si zdroje pre výstavbu. Pri výstavbe využíva obnoviteľné zdroje a presadzuje princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania.

Slávnostný galavečer 16. ročníka udeľovania cien sa uskutoční 29. septembra v DoubleTree by Hilton Bratislava. Všetky informácie o ASB GALA