ASB Aktuálne ASB GALA

ASB GALA

Všetky informácie o aktuálnom ročníku ocenení nájdete na hlavnej stránke ASB GALA

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.

Časopis ASB bude aj v tomto roku oceňovať osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo a architektúru. Nominačná komisia v tajnom hlasovaní vybrala do piatich nominácií šesť osobností, ktoré sa uchádzajú o cenu za rok 2022. Pozrite sa, kto môže získať ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2022.