ASB Aktuálne ASB GALA

ASB GALA

Všetky informácie o aktuálnom ročníku ocenení nájdete na hlavnej stránke ASB GALA

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.