asb gala hero

Partneri

Hlavný usporiadateľ v spolupráci s Generálny reklamný partner  Hlavný odborný partner podujatia Hlavní reklamní partneri Exkluzívny partner pre kúpeľne, kde sa technika snúbi s dizajnom Exkluzívny partner pre zdravé bývanie Reklamní partneri Exkluzívny automobilový partner …
image 96639 25 v1

ASB GALA 2018

Vydavateľstvo JAGA má za sebou ďalší úspešný rok pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu a vo vzduchu už cítiť čarovnú atmosféru prichádzajúcich Vianoc, ako aj novoročných sviatkov s prísľubom predsavzatí. Prísľuby predsavzatí však majú v najväčšom …
image 61068 25 v3

Štatút ASB GALA 2018

Preambula Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Čl. IVyhlasovateľ Vyhlasovateľom je:Časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise Vydavateľ:Obchodné meno: JAGA …
image 87646 25 v1

ASB GALA 2017

Koniec roka je vo vydavateľstve JAGA nielen v znamení prichádzajúcich vianočných sviatkov, ale najmä čoraz intenzívnejších príprav ďalšieho ročníka podujatia ASB GALA. Už po jedenástykrát sa 25. mája 2017 budú odovzdávať ocenenia ASB GALA tým …