Všetky informácie o aktuálnom ročníku ocenení nájdete na hlavnej stránke ASB GALA.
1084x723 asb gala bez textov 1 min

Záštita ASB GALA 2020

Záštitu nad ASB GALA 2020 prevzali Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora architektov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebná …
ASB GALA 2019

ASB GALA 2019

Vydavateľstvo JAGA má za sebou ďalší úspešný rok pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu a pred sebou ďalšie novoročné predsavzatia a profesionálne výzvy. Napĺňanie výziev sa však v najväčšom slovenskom vydavateľstve s profiláciou na stavebníctvo často …
image 61068 25 v3

Štatút ASB GALA 2018

Preambula Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Čl. IVyhlasovateľ Vyhlasovateľom je:Časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise Vydavateľ:Obchodné meno: JAGA …