ASB Články na tému

stropné podhľady

Úlohou stropných konštrukcií je rozdelenie budovy po výške. Svojimi nosnými prvkami by mali prenášať prevažne zvislé zaťaženie vlastnou ťarchou konštrukcie, nenosných priečok, zariadení a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženia.

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, stropné podhľady zohrávajú dôležitú rolu pri dotváraní kvality interiérov. Ovplyvňujú nielen estetiku, ale aj svetelné, tepelné, akustické alebo protipožiarne vlastnosti miestností. Viete, ktoré podhľady sú pre vás tie pravé?

Deliace steny a stropy v miestnostiach musia byť navrhnuté a postavené tak, aby vyhoveli predpísaným požiadavkám noriem na nepriezvučnosť stavebných konštrukcií.

Ak hľadáte praktické riešenie otvorených podhľadov, nájdete ho v modulárnych kovových mriežkach Grigliato. Kovové podhľadové kazety patria do skupiny Open Cell System. Ponúkajú pohodlný prístup k priestorom nad nimi a umožňujú inštaláciu rôznorodých modulov v rámci jedného stropu. Navyše ponúkajú zaujímavý estetický dizajn, ktorý pomáha priestor opticky zväčšiť.

Stropné podhľady patria k najdôležitejším súčastiam interiéru. A to nielen vďaka tomu, že dokážu ovplyvniť estetiku priestoru, ale aj svojou schopnosťou ovplyvniť svetelné, tepelné, akustické alebo protipožiarne vlastnosti miestností.

Na spodné opláštenie stropných a strešných konštrukcií sa najčastejšie používajú doskové materiály. Ideálnym produktom na opláštenie presahu striech a podhľadov je cementotriesková doska CETRIS®. V doske CETRIS® sa zlučujú výhodné vlastnosti dreva a cementu – je dostatočne mechanicky odolná, môže byť bez problémov vystavená poveternostným podmienkam a je nehorľavá (trieda reakcie na oheň A2-s1,d0).

Spoločnosť Rigips zaoberajúca sa inovatívnymi stavebnými materiálmi prináša novinku v oblasti zlepšenia akustických vlastností interiérov. Použitím akustických stropných kaziet Ecophon Opta A s vysokou pohltivosťou zvuku výrazne zlepšíte zvukové prostredie vo vnútorných priestoroch.

Vytvorenie vhodného prostredia pre študentov školy tak, aby sa mohli sústrediť a cítili sa dobre je veľmi dôležité. Jeden z dôležitých prvkov je akustická pohoda. A práve túto požiadavku vyriešili produkty Knauf pri rekonštrukcii školskej jedálne ZS Fándlyho.

Potrebujete vyriešiť priestorovú akustiku, dizajn a vnútorné ovzdušie? Všetky tieto tri požiadavky je možné vyriešiť sadrokartónovými akustickými doskami Rigiton alebo Gyptone. Spájajú v sebe vlastnosti, ktoré napomáhajú  zlepšeniu akustického komfortu daného priestoru. 

Nielen drevené stropné konštrukcie je potrebné chrániť pred ohňom. Vysoká teplota negatívne pôsobí na kov v skladbách stropov s nosnou kovovou konštrukciou. Ochranu na predpísaný čas požiarnej odolnosti dokážu v stropných a strešných konštrukciám zabezpečiť požiarne podhľady opláštené cementotrieskovými doskami CETRIS®.

Na zhotovenie obkladu podhľadu alebo prevetrávanej fasády je jedným z vhodných riešení použitie cementovláknitej dosky s povrchovými vrstvami obojstranne vystuženými sklenou tkaninou. Z dôvodu jednoduchej manipulácie sa odporúča použiť menšie formáty dosiek, napr. 1 000 x 1 250 mm alebo 2 000 x 1 250 mm. Cementovláknité dosky musia mať kolmú hranu. Na ich rezanie sa používa bežná kotúčová píla s vodiacou lištou.

Ak diery v sadrokartóne nie sú príliš veľké (keď bola porušená napríklad iba vonkajšia vrstva dvojitého opláštenia z dôvodu vytvorenia ryhy na káble), poškodené miesto stačí len pretmeliť. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu, ktorou sa vyplnila celá diera, sa pristúpi k pretmeleniu s výstužnou páskou.

Na špeciálne riešenia, pri ktorých je problém so zavesením kazetovej podhľadovej konštrukcie z dôvodu vedenia rôznych inštalácií v strope, napríklad vzduchotechniky, elektroinštalácií a podobne, je vhodné použiť dvojúrovňový kazetový závesný systém. Systém sa skladá z profilu, ktorý slúži ako primárny aj ako sekundárny, a spojky na zabezpečenie pevnosti, stability a pravouhlosti spojov.

Jedným z materiálov vhodných na realizáciu podhľadu sú sadrovláknité dosky s profilovanou hranou. Dve dosky s profilovanou hranou sa spájajú natupo. Ich upevnenie sa uskutočňuje bez pnutia zvyčajnými spojovacími prostriedkami a v bežných osových vzdialenostiach. Do škáry sa vkladá armovacia páska. Používa sa samolepiaca armovacia páska, ktorá sa pred škárovaním nalepí na škáru.