Cementotriesková doska CETRIS®

Partneri sekcie:

Na spodné opláštenie stropných a strešných konštrukcií sa najčastejšie používajú doskové materiály. Ideálnym produktom na opláštenie presahu striech a podhľadov je cementotriesková doska CETRIS®. V doske CETRIS® sa zlučujú výhodné vlastnosti dreva a cementu – je dostatočne mechanicky odolná, môže byť bez problémov vystavená poveternostným podmienkam a je nehorľavá (trieda reakcie na oheň A2-s1,d0).

Exteriérové podhľady z dosiek CETRIS® zásadne upevňujeme suchým procesom, teda kotvením do podkladovej konštrukcie. Cementotriesková doska CETRIS® sa montuje vždy s priznanou škárou, a to minimálne 5 mm širokou. Spôsob kotvenia je závislý od konečného vzhľadu opláštenia.

V prípade, že budú cementotrieskové dosky CETRIS® konečným obkladom bez ďalšej povrchovej úpravy, rieši sa prichytenie dosiek ako pri zvislých fasádnych obkladoch.

Na spodné opláštenie stropných a strešných konštrukcií sa najčastejšie používajú doskové materiály.

Týmto spôsobom bol vytvorený aj podhľad v zrekonštruovaných bytových domoch v Ostrave – základný typ dosky CETRIS® BASIC sa ukotvil k pozinkovaným profilom, a to samoreznými skrutkami s podložkou do predvŕtaných otvorov. Opláštenie z dosky CETRIS® bez povrchovej úpravy má vysokú životnosť a nevyžaduje si špeciálnu údržbu.

V doske CETRIS® sa zlučujú výhodné vlastnosti dreva a cementu – je dostatočne mechanicky odolná, môže byť bez problémov vystavená poveternostným podmienkam a je nehorľavá

www.cetris.cz