Akustické obklady z dosiek CETRIS®

Deliace steny a stropy v miestnostiach musia byť navrhnuté a postavené tak, aby vyhoveli predpísaným požiadavkám noriem na nepriezvučnosť stavebných konštrukcií.

Dôležité sú predovšetkým obklady stien, prípadne stropov, ktoré najviac ovplyvňujú priaznivú klímu v miestnosti a zlepšujú priestorovú akustiku.

Priestorová akustika hodnotí šírenie hluku v miestnostiach budov. Sledovanie parametrov priestorovej akustiky je dôležité najmä v miestnostiach slúžiacich na prednes hovoreného slova a hudby či v miestnostiach slúžiacich na záznam zvukového signálu.

Posúdenie času dozvuku sa vykonáva aj v priestoroch určených na zhromažďovanie a športové aktivity. V priemyselných prevádzkach môže správne riešenie znížiť hluk v interiéri.

Zdroj: CIDEM Hranice

Obklad z cementotrieskovej dosky CETRIS® AKUSTIC pozitívne ovplyvňuje priestorovú akustiku a pohlcovanie zvuku vo vnútorných priestoroch.

Akustické dosky CETRIS® AKUSTIC sú v ponuke s rôznou perforáciou:

  •  typy A, B s pravidelnou perforáciou – majú pravidelné kruhové otvory s priemerom 12 mm v rastri 32, respektíve 16 mm,
  •  typy C, D – s perforáciou s otvormi s priemerom 12, 18 a 24 mm,
  •  typy E, F a G – s drážkovaním – drážky s šírkou 10 mm sú orientované pozdĺžne alebo priečne.

    Typy akustických dosiek | Zdroj: CIDEM Hranice

V porovnaní s inými akustickými obkladovými materiálmi zaisťuje cementotriesková doska CETRIS® AKUSTIC odolnosť proti vlhkosti a predovšetkým reakciu na oheň (trieda A2-s1, d0). Tieto parametre predurčujú nový typ dosky CETRIS® na použitie v športových zariadeniach, v priestoroch s premenlivou teplotou a vlhkosťou a v objektoch so špecifickými požiadavkami.

Opláštenie interiéru sa robí zo „surovej“ aj z „farbenej“ perforovanej dosky CETRIS® AKUSTIC. Dosky bez povrchovej úpravy – teda „surové“ CETRIS® AKUSTIC hrúbky 16 mm typ B – boli použité na vnútorné opláštenie viacúčelovej športovej haly Na Chobotě.

Na chobotě | Zdroj: CIDEM Hranice

V ponuke sú však aj akustické dosky s povrchovou úpravou – teda „farbené“ – pod obchodným názvom CETRIS® AKUSTIC FINISH. Tento typ dosky má povrchovú úpravu – základnú a vrchnú farbu. Farebný odtieň si možno vybrať zo širokej škály odtieňov vzorkovnice RAL alebo NCS.

Z tohto typu akustického panelu v kombinácii s doskami CETRIS® FINISH je opláštenie odbornej učebne na Základnej škole T. G. Masaryka v Bílovci.

Viac referenčných fotografií nájdete na https://www.cetris.cz/reference/.

Zdroj: CIDEM Hranice

Ďalší typ „farbených“ akustických dosiek má označenie CETRIS® AKUSTIC LASUR. Sú upravené lazúrovacím čiastočne prifarbeným akrylátovým lakom. Príkladom použitia je interiérové opláštenie výučbového centra Abzac Českej barmanskej asociácie v Brne-Líšni.

Boli v ňom použité dosky CETRIS® AKUSTIC LASUR typu A v elegantnom antracitovom odtieni.

Všetko o akustických doskách CETRIS nájdete na www.cetris.cz

 Zdroj: PR článok CIDEM Hranice, a.s.