image 77823 25 v2
Galéria(12)

Oprava rýh a dier v sadrokartóne

Partneri sekcie:

Ak diery v sadrokartóne nie sú príliš veľké (keď bola porušená napríklad iba vonkajšia vrstva dvojitého opláštenia z dôvodu vytvorenia ryhy na káble), poškodené miesto stačí len pretmeliť. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu, ktorou sa vyplnila celá diera, sa pristúpi k pretmeleniu s výstužnou páskou.

01Rigips
02Rigips
03Rigips
04Rigips
05Rigips
06Rigips
07Rigips
08Rigips

Tá sa vloží do tenkej vrstvy tmelu a špachtľou sa zatlačí. Po čiastočnom zavädnutí sa opravované miesto pretmelí ďalšou vrstvou tmelu. Prípadné nerovnosti sa po úplnom zaschnutí tmelu prebrúsia.

Oprava väčšieho poškodenia

V prípade väčšieho poškodenia sadrokartónovej dosky, keď už nestačí len pretmelenie (ako napríklad pri dodatočnom presúvaní vývodu na stropné osvetlenie v podhľade), sa poškodené miesto opraví kusom sadrokartónovej dosky. Do otvoru, ktorý vznikol po vŕtaní vykružovacím vrtákom, sa vloží kus profilu, ktorý sa na obidvoch koncoch priskrutkuje akumulátorovým skrutkovačom k sadrokartónovému podhľadu z interiérovej strany skrutkami TN. Hrany vo výreze opravovanej dosky podhľadu sa upravia pomocou odlamovacieho noža tak, aby v jednom mieste vznikla štrbina v tvare písmena V. Rovnaká štrbina v tvare písmena V sa vytvorí aj na hrane vkladaného kusa dosky vyrezaného do kruhu s menším priemerom, ako je priemer otvoru v podhľade.

Vyrezaný kus sa vloží do otvoru, pričom štrbiny v tvare písmena V spoločne lícujú. Nový vložený kus sadrokartónu sa pripevní ­pomocou skrutiek TN k vloženému profilu. Škáry sa následne vyplnia škárovacím tmelom a nechajú sa vyschnúť. Potom sa na opravované miesto nanesie tenká vrstva tmelu, do ktorej sa vloží výstužná páska – tá sa opäť pretmelí. Nakoniec sa opravované miesto finálne pretmelí a po vyschnutí tmelu sa prebrúsia prípadné nerovnosti.

01 | Poloha nového otvoru
Na sadrokartónovej doske podhľadu sa vyznačí miesto nového otvoru (na pretiahnutie káblov stropného osvetlenia).

02 | Vyvŕtanie otvoru
Akumulátorovou vŕtačkou s univerzálnym vykružovacím vrtákom sa do sadrokartónovej dosky vyvŕta nový otvor.

03 | Presunutie káblov
Otvor sa vyvŕta aj v mieste vývodu káblov stropného osvetlenia, vďaka čomu bude možné káble uchopiť a presunúť do nového otvoru.

04 | Poškodené miesto
V prípade väčšieho poškodenia sadrokartónovej dosky, ako sú napríklad otvory po vykružovacom vrtáku, už nepostačuje len pretmelenie poškodeného miesta.

05 | Vloženie kovového profilu
Do otvoru, ktorý vznikol po vŕtaní vykružovacím vrtákom, sa vloží kus kovového profilu – ten sa na obidvoch koncoch priskrutkuje akumulátorovým skrutkovačom k sadrokartónovému podhľadu z interiérovej strany skrutkami TN.

06 | Úprava hrany otvoru
Hrany vo výreze opravovanej dosky podhľadu sa upravia odlamovacím nožom tak, aby v jednom mieste vznikla štrbina v tvare písmena V.

07 | Vyrezanie vkladaného kusa
Rovnaká štrbina v tvare písmena V sa vytvorí aj na hrane vkladaného kusa dosky vyrezaného do kruhu s menším priemerom, ako je priemer otvoru v podhľade. Vyrezaný kus sa vloží do otvoru, pričom štrbiny v tvare písmena V spoločne lícujú.

08 | Prichytenie nového kusa
Nový vložený kus sadrokartónu sa pripevní pomocou skrutiek TN k vloženému profilu.

09 | Vyplnenie škár
Škáry sa následne vyplnia pomocou špachtle škárovacím tmelom a nechajú sa vyschnúť.

10 | Vloženie výstužnej pásky
Potom sa na opravované miesto nanesie tenká vrstva tmelu, do ktorej sa vloží výstužná páska – tá sa opäť pretmelí.

11 | Finálne pretmelenie
Nakoniec sa opravované miesto pomocou špachtle finálne pretmelí.

12 | Prebrúsenie tmelu
Prípadné nerovnosti po tmelení sa prebrúsia ručným držiakom s brúsnou mriežkou.

Info o materiáli:

  • Škárovací tmel z vysokokvalitnej sadry – hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 ∙ 1/2 H2O s prísadami na zlepšenie pevnosti a spracovateľnosti

Čo budete potrebovať

  • Kovový profil Rigiprofil
  • Skrutky TN 3,5 x 25 alebo 35 mm, 1 000 ks v balení, balenie    od 19,51 €
  • Špachtľovací tmel Vario, papierové vrece, 5, 12,5 alebo 25 kg, 5 kg    8,40 €
  • Sklovláknitá výstužná páska, dĺžka: 25 m, ks    1 €
  • Náradie a pomôcky: meter, akumulátorová vŕtačka, univerzálny vykružovací vrták Pr. 60/67/74, akumulátorový skrutkovač, odlamovací nôž, plastové vedro, elektrické miešadlo, špachtľa

tip: samolepiaca záplata

Rýchlejším a efektívnejším spôsobom opravy diery je použitie špeciálnej samolepiacej záplaty na sadrokartón. Záplata sa aplikuje na poškodené miesto a následne sa pretmelení aspoň jednou vrstvou tmelu. Prípadné nerovnosti po tmelení sa prebrúsia.

Škárovací tmel

Škárovací tmel Vario je prášková zmes na báze sadry, ktorá je určená na tmelenie škár, rohov, kútov a napojení sadrokartónových dosiek. Vzhľadom na zvýšenú pevnosť zabezpečuje tmel Vario vyššiu pevnosť spojov sadrokartónových dosiek, a teda znižuje riziko vzniku prípadných prasklín.

TEXT + FOTO: saint-Gobain Rigips

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.