image 96915 25 v1

Protipožiarne skladby podhľadov z cementotrieskových dosiek

Partneri sekcie:

Nielen drevené stropné konštrukcie je potrebné chrániť pred ohňom. Vysoká teplota negatívne pôsobí na kov v skladbách stropov s nosnou kovovou konštrukciou. Ochranu na predpísaný čas požiarnej odolnosti dokážu v stropných a strešných konštrukciám zabezpečiť požiarne podhľady opláštené cementotrieskovými doskami CETRIS®.

Na základe výstupov z doplňujúcich skúšok vodorovných membrán boli spracované nové rozšírené dimenzačné tabuľky na vodorovné podhľadové konštrukcie na rozličné stropné alebo strešné konštrukcie. Základnú požiarnu odolnosť 15 minút tak bude možné dosiahnuť už jednoduchou skladbou podhľadu s jednovrstvovým opláštením doskou CETRIS® BASIC s hrúbkou 12 mm. Požiarnu odolnosť až 90 minút podľa skladby stropu dosahuje skladba s dvojvrstvovým opláštením doskami CETRIS® BASIC s hrúbkou 12 mm a s vloženou kamennou vlnou.
www.cetris.cz