ASB Články na tému

slovenská architektúra

Ivan Matušík bol ako jeho stavby. Hrdé a sebavedomé, ale aj s pokorou k okoliu a ľuďom, pre ktorých boli vytvorené. Mali rešpekt a ľudský rozmer a zároveň sa dokázali na seba pozrieť z  nadhľadu aktuálnych európskych trendov.

Rozhovor

S architektom a predsedom Predstavenstva SKA Iljom Skočekom nadobudne rozhovor vždy charakter preňho taký príznačný, priamy a úprimný... Inak to nebolo ani v deň, keď sme sa stretli v priestoroch Slovenskej komory architektov. Rozprávali sme sa nielen o mnohých projektoch SKA, ale aj o význame architektonických súťaží, suplovaní štátu súkromným investorom či pripravovanom stavebnom zákone.

Broňa Tarnócy -

Pokojné meandre Malého Dunaja skrývajú okrem tôňav, rybárov, starých mlynov a mostov aj malé usadlosti. Jeho brehy sú totiž perfektným útočiskom na víkendové úniky z veľkomesta, ponúkajúcim terapiu tichom prerývaným škrekotom žiab.

Areál niekdajšej tehelne v Čachticiach, ktorý je bezpochyby majstrovsky revitalizovaný architektom Pavlom Paňákom, získal novú prístavbu. Zapadá do mozaiky pozoruhodných objektov, z pomedzi ktorých bol doteraz výrazný najmä ateliér - revitalizované ruiny dedinskej tehliarskej pece.

Vznik pôvodných piatich samostatných jazier v Senci, ktoré sú pozostatkom bagrovania štrku pri výstavbe železnice Bratislava – Galanta, sa datuje do roku 1845. Neskôr ich zlúčili do jedného jazera s rozlohou 80 ha a hĺbkou 12 m. Od roku 1919 slúžilo „Slovenské Tahiti“ ako prírodné kúpalisko.

Westend Plazza je najnovším projektom v biznisovej zóne Westend na bratislavskej Patrónke. Architektúra objektu odzrkadľuje najnovšie trendy moderných kancelárskych priestorov a spolu s nádvorím a malým námestím dopĺňa bulvár Westend.

Aj pri projekte bytových domov Záhradné vily, ktorý je situovaný v parkovom prostredí neďaleko masívu Devínska Kobyla, sa potvrdilo známe a overené – na dosiahnutie pôsobivého výrazu netreba veľa.

Hrebienok Resort II. si odniesol v Stavbe roka 2019 ocenenie za celospoločenský prínos. Porota ocenila vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier.

Neziskové organizácie a občianske združenia tvoria značnú hnaciu silu kultúrnych počinov v našej krajine. Keď sa pri banskoštiavnickom tajchu začalo jedno OZ udomácňovať, vynorila sa otázka, ako utvoriť miesto na kultúru rýchlo a ľahko.