Prísny dom na konci ulice má svoju logiku aj názor

Novostavba domu od architekta Zorana Samoľa z ateliéru ORA-architekti je situovaná na Hodskej ulici v Galante. Koncept domu podlieha koncovej polohe novovzniknutej suburbánnej ulice.

Návrh je koncipovaný ako funkčne a priestorovo členený symetrický pavilón. Objekt situovaný v susedstve suburbie hľadá svoj architektonický výraz zvnútra – vychádza zo štruktúrovanej figúry domu.

Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici
Dom na Hodskej ulici

Dom nemá ambíciu výškového členenia. Je prirodzenou odpoveďou na danosti rovinatého pozemku. Pôdorysná S-figúra sa člení na obytnú a servisnú technickú časť objektu, ktoré sú vzájomne previazané výraznou betónovou konzolou.

Dom na Hodskej ulici 9 1
Dom na Hodskej ulici |

Ani vila, ani bungalov

Kompaktná pôdorysná stopa objektu má dva zárezy, ktoré rozvíjajú tému átria a patia. Prvý zárez vytvára zužujúci sa tunel, ktorý oddeľuje obytnú a technickú časť objektu. Druhý reverzný zárez otvára exteriérový obytný priestor s bazénom.

Architekt nachádza sympatický koncepčný model do daného prostredia. Dom je svojrázny a osobitý. Reflektuje slabiny okolitej štandardnej rezidenčnej výstavby a ponúka abstrahovanú formu na pomedzí neokázalej nadštandardnej vily a transkriptu štandardného bungalova.

Zároveň sa oslobodzuje od nepodnetných susedských vzťahov a ako hybridný monoblok reflektuje vnútorný priestorový program. Má logiku diagramatického radenia priestorov a ich prevádzkových vzťahov.

Dom na Hodskej ulici 4 1
Dom na Hodskej ulici |

Definitívna podoba

Vonkajšia schránka domu je kompaktná a ohraničená v prísne komponovanej skladačke S-figúry, ktorá je zbavená banálnych detailov súčasnej stavebnej produkcie. Architekti nenechávajú koncept domu pootvorený jeho ďalšiemu vývoju, prezentujú jeho definitívnu a nemennú vonkajšiu podobu.

Dom je obalený do homogénneho rastra keramického obkladu s omietkovým akcentom hornej hmoty. Betónové povrchy sú ponechané  vo svojej prirodzenej podobe. Stavba prezentuje kultivovanosť a estetiku, ktorá je v podobných prostrediach raritou hodnou nasledovania.

Dom od architekta Zorana Samoľa prezentuje civilný model architektonického konceptu, vhodného do heterogénneho prostredia v súčasnosti náhodne generovaných susedstiev, ako aj osobitú estetiku, ktorá formuje užívateľa aj okolie.

TEXT: Laco Bartko
FOTO: Matej Hakár
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ORA-Architekti