Klingerka

Nové byty aj električka. Developer ukázal ďalšiu fázu Klingerky

Lepšia dopravná infraštruktúra, viac bytov, zelene a administratívy. JTRE ozrejmilo svoje ďalšie plány s projektom pri Mlynských nivách.

História Klingerovej kolónie, súboru bytových a rodinných domov pre zamestnancov textilnej továrne, siaha až do konca 19. storočia. Robotnícke bývanie malo byť najmä lacné a úsporné. Často absentovala kúpeľňa (ľudia sa umývali vo fabrike alebo verejných priestoroch), no zato nechýbali predzáhradky. Areál lemovali veľavravné ulice – Plátennícka, Súkennícka a Valchárska. 

Komplex pozostával z troch trojpodlažných bytových domov a niekoľkých rodinných domčekov, ktoré vytvárali uzavretý celok so zelenými dvormi. V roku 1939 výrobu v Klingerke definitívne zastavili. Z bývalej Klingerovej kolónie dnes stoja iba rodinné domčeky na Alešovej, Čipkárskej a Gusevovej. Jej historický odkaz však ponesie aj projekt JTRE Klingerka. Len tie byty už budú z trocha iného súdka. 

Prvá fáza takmer vypredaná

Prvá fáza projektu je aktuálne vo výstavbe – bytovú vežu ako ďalšiu dominantu bratislavského „downtownu“ vidieť už z diaľky. Takmer všetky byty sú už predané, zostala len hŕstka drahších „štvorizbákov“ na najvyšších poschodiach. Dopĺňa ju administratívna budova a chystá sa aj verejný park. 

Aktuálne developer predstavil pokračovanie. Má priniesť viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby v parteri na Košickej ulici a v pavilónoch na Pláteníckej vo forme high street retailu. 

Pribudne aj ďalšia administratívna veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov. K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby ostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi napoja na pôvodnú Klingerovu kolóniu. 

Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie. Plán ponecháva voľný koridor aj pre budúcu trasu električky. 

Zelený vnútroblok
Zelený vnútroblok | Zdroj: JTRE

Rieši sa aj doprava

JTRE avizoval, že predloží v najbližšom čase zámer pokračovania projektu na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou architektonického návrhu, na ktorom pracuje ateliér GFI, je riešenie dopravnej situácie v lokalite. 

Projekt počíta s  vybudovaním električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. Plánovaná električka doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej a Mlynských nivách.

Súčasťou zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Pláteníckej ulice. V rámci nej vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

„Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Detské centrum
Detské centrum | Zdroj: JTRE

Územie sanujú

Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej, s dostatkom aktivít pre deti.

„Klingerka pre nás znamená pokračovanie tvorby mestského prostredia v našich projektoch tak, aby bolo komplexné, žilo 24 hodín denne a prinášalo pre obyvateľov symbiózu bývania, práce, oddychu a rôznorodého užívania atmosféry mesta. Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou, a zároveň túžime po tom, aby Klingerka priniesla život tam, kde dnes nie je a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta,“ charakterizuje Pavel Pelikán.

Znečistenie územia v oblasti projektu Klingerka pochádza pravdepodobne z Gumonu, no prioritne z rafinérie Apollo, ktorú počas druhej svetovej vojny zbombardovali. Počas II. svetovej vojny v roku 1944 bola továreň bombardovaná a okolie i pôda pod budovami ostali zamorené. Odstránenie environmentálnej záťaže ponechal Ružinov na investorovi. 

V roku 2018 prebehol geologický prieskum a v nadväznosti na jeho výsledky  bola vypracovaná a schválená riziková analýza. Sanáciu má podľa JTRE na starosti „skúsená špecializovaná firma.“ 

Súčasťou sanácie budú podzemné steny, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami a dekontaminácia pod objektami bude zabezpečená kompletným odťažením znečistenej zeminy.

TEXT: Veronika Rajničová
FOTO: JTRE