Skromný útek z veľkomesta pre štvorčlennú rodinu

Pokojné meandre Malého Dunaja skrývajú okrem tôňav, rybárov, starých mlynov a mostov aj malé usadlosti. Jeho brehy sú totiž perfektným útočiskom na víkendové úniky z veľkomesta, ponúkajúcim terapiu tichom prerývaným škrekotom žiab.

Zadanie od investora bolo jednoznačné: malá dočasná stavba s celoročným využitím na rekreáciu štvorčlennej rodiny. Postavená mala byť na zaujímavo situovanej parcele v bezprostrednom susedstve koryta rieky, ktorá je na svojich 128 km lemovaná lužnými lesmi a posiata rôznymi rybárskymi a splavovými atrakciami – či už to sú bufety s halászlé, historické vodné mlyny, alebo rekreačné plochy s kontaktnými zoo. Do plejády nábrežných kulís od minulého roku pribudol skromný, no zaujímavý objekt.

Zhutnenie interiéru

S cieľom čo najmenšieho záberu plochy parcely bol pôdorys objektu stiahnutý na minimum. V korelácii s ním bol zvo­lený dvojpodlažný koncept, v interiéri riešený ako otvorený priestor prízemia s loftom na poschodí, čo ho zároveň funkčne delí na dennú a nočnú časť. Vzájomné prepojenie umožňuje rovnomernú distribúciu svetla a tepla.

Zhutnenie prevádzkových procesov autori dosiahli integráciou komunikácií a obslužných plôch priamo do obytných celkov, čím vytvorili adekvátne životné podmienky pre rekreáciu 4 osôb. „Vytvorenie neur­čitej hranice, gradientu medzi interiérom a exteriérom má formu prekrytej terasy a orientácie interiéru cez zasklené plochy. Terasa spolu s interiérom vytvára záhyb, pod ktorým sa odohráva celý vnútorný život objektu s priamym prepojením na rieku. Kompozičná os výhľadu vrcholí protiľahlým brehom,“ opisujú koncept autori objektu.

Axonometria.
Axonometria. |

Bližšie ku krajine

Chránené územie riečneho meandra si pýtalo citlivý prístup z hľadiska ekologickej stopy. Objekt bol založený formou zemných vrtov. Nosná konštrukcia chatky pozostáva z drevených CLT panelov priznaných v interiéri aj exteriéri bez dodatočných úprav.

Časť hornej fasády je pokrytá predsadenou konštrukciou drevených lamiel, ktorá okrem estetickej funkcie nesie aj funkciu utilitárnu – pomáha regulovať teplotu interiéru a chráni fasádny plášť pred slnečným žiarením a následným prehrievaním. Vzduchová nepriepustnosť konštrukcie zabezpečuje rýchle vykúrenie a vyššiu tepelnú stabilitu v lete aj zime. Pri priznanej nosnej konštrukcii a celkovej subtílnosti nosných prvkov bola dosiahnutá prijateľná energetická stabilita interiéru stavby.

Tiché prostredie v objatí prírody nabáda užívateľa k duševnej očiste, ktorá prichádza s podvedomou meditáciou pri pozorovaní lenivého toku rieky. Vzdušná a priamočiara architektúra užívateľa nezväzuje, ale naopak, podporuje kontempláciu a privádza ho bližšie ku krajine.

PRI DUNAJI

Miesto: okres Dunajská Streda, Slovensko
Architekti: ŠercelŠvec – Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Jakub Kypus
Záhradní architekti: Ing. Ondrej Klučár, Ing. Andrea Prievalská
Celková plocha: 50 m2
Návrh: 2019
Realizácia: 2019

TEXT: Alexandra Müllerová,
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ŠercelŠvec
FOTO: Tomáš Manina