Celkom nový Roland. Historická budova na Hlavnom námestí dostáva nové šaty

Partneri sekcie:

Predvlaňajšie vianočné trhy urýchlili rekonštrukciu jednej z najkrajších stavieb v bratislavskom Starom Meste. Palác Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky prechádza nielen rekonštrukciou ale aj zmenou identity. Po novom z neho bude kancelárska budova s nádychom tradície - Roland Offices.

V roku 1895 kúpila pôvodný trojpodlažný objekt utopený medzi vyššími susediacimi budovami uhorská banka. O dekádu na to pristúpili k jeho zbúraniu. Na jeho mieste vyrástol dnešný Palác uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky dokončený v roku 1911. Budova prešla viacerými menšími alebo väčšími rekonštrukciami. Dlhodobo tu sídlila poisťovňa Kooperativa, ako aj rôzne advokátske a právnické kancelárie. V parteri sa nachádzala známa kaviareň Roland.

kooperativa budova
Rekonstrukcia okna
1B9A5588
povodne okno
hlavne namestie
kooperativa
Budova Kooperativy
Budova Kooperativy

Návrat k secesii

V rámci renovácií bol kľúčový program pamiatkovej obnovy a dialóg s krajským pamiatkovým ústavom. Spôsob obnovy je chúlostivá záležitosť a exponovaná budova na Hlavnom námestí v Bratislave si vyžaduje reštaurovanie nielen fasády, ale aj interiérov, výplní otvorov, štukových stropov a podobne. Reštaurátori teraz pracujú na exteriéri aj interiéri súčasne. Objektom uprostred procesu rekonštrukcie sprevádzali ASB.sk projektový manažér Ing. Marián Bakay a manažér nájmov Mgr. Filip Bobrík.

Hlavná fasáda objektu je takmer hotová. Prinavrátili jej pôvodnú farebnosť s omietkou rôznej zrnitosti, ktorú dokreslí do dokonalosti až dopadajúce svetlo. Početné vázy, atlanty či kvetinová výzdoba fasády boli starostlivo zreštaurované.

V časti parteru je inštalovaný kamenný obklad na mieru, verne kopírujúci vzhľad pôvodného obkladu, ktorý bol požiarom v decembri roku 2018 nenávratne poškodený. Replika bude disponovať aj obnovenými mosadznými maticami a lampášmi, rovnako budú zreštaurované aj originálne vstupné dvere do administratívnej časti budovy . Do konca júla budú osadené výklady a nové vstupné dvere pre reštauračnú časť a okenné  výplne na prvom poschodí. Pôvodné drevené okná  budú mať z časti Hlavného námestia obnovené aj originálne Esslingerové rolety.

Po ukončení exteriérových prác príde na rad nasvietenie hlavnej fasády paláca v súčinnosti s bratislavským magistrátom. Tým sa zacelí hmota lemujúca obvod Hlavného námestia. Koncom júla by sa však mali rozbiehať práce na interiéroch a na začiatku budúceho roka by mala byť rekonštrukcia sfinalizovaná.

hlavne namestie
Výhľad na Hlavné námestie | Zdroj: Miro Pochyba

Reprezentatívne sídlo spoločností

Okrem hlavnej fasády zasiahol požiar aj interiér kaviarne. Na prvom poschodí vyhoreli takmer všetky okná a sčasti boli zasiahnuté aj vyššie podlažia. Skôr než sa mohlo pristúpiť k záchranným a reštaurátorským prácam, museli vykonať revízie plynu, elektroinštalácií a následne dekontaminovať budovu od sadzí a splodín.

Búracie práce v interiéroch odstraňujú nánosy doby – konštrukcie, ktoré pribúdali podľa potreby. Návrat k pôvodnej dispozícii však priestor otvára a skvalitňuje. Pre návštevníkov kaviarne bude prístupný aj vnútroblok, rovnako aj pre nájomcov v budove. Myslí sa pri tom aj na alternatívne formy dopravy. K dispozícii budú stojany na bicykle a príslušná hygienická vybavenosť.

Pôvodná funkcia budovy ostáva – kaviarenskú časť dopĺňajú kancelárie. Predná a zadná časť sú oddelené celky, obnovované osobitne rôznymi firmami, čo je reakciou na veľký objem prác. Kancelárska časť disponuje aj pôvodným výťahom. Vonkajšiu konštrukciu jazdnej dráhy len doplnia o novú výťahovú kabínu s modernými technológiami.

Budova Kooperativy
Pod strechou sú priestory, ktoré oslovia najmä kreatívcov |

Vyššie poschodia majú každé vlastný charakter, no pôvodná štuková výzdoba na stropoch je prítomná takmer vo všetkých priestoroch hlavnej budovy. Miestnosti na druhom poschodí môžu fungovať jednotlivo aj spojene vďaka skladacím dverám – napríklad pri zasadnutí predstavenstva. Dopĺňa ich tiež väčší balkón.

Na štvrtom poschodí je lepší výhľad na námestie. Miestnosti sú intímnejšie, prepojené iba dvojkrídlovými dverami. Priamo pod strechou sa otvára podkrovie s veľkým potenciálom – odhalený krov osloví predovšetkým kreatívcov. Otvorený priestor totiž ponúka nespočetné možnosti využitia.

V rámci rekonštrukcie bude doplnený o skladateľné balkóny smerom do dvora. Strecha zo strany námestia ostane bez zmeny. Spolu s renováciou sociálneho zariadenia, odstránením nepôvodných konštrukcií a privedením väčšieho množstva svetla prichádza aj druhý dych.

Súčasný komfort v historickej budove

V zadnej časti objektu v tvare písmena L sú zvyšné kancelárske priestory. Tie rovnako ťažia z výbornej lokality, avšak zároveň poskytujú aj súkromie. Orientované do dvoch tichých dvorov sú ideálne na precíznu prácu. Každé podlažie ponúka dva separátne nájomné priestory – prednú a zadnú časť, ktoré budú segmentovo  disponovať vlastnou kuchynkou a centrálnou spoločenskou miestnosťou.

Čo v prípade, že sa budú nájomníci striedať? V pláne sú neinvazívne zásahy do dispozície priestorov. Budú sa využívať kartónové a zasklené priečky schopné flexibilne reagovať na rozličné požiadavky. Závan nových technológií a vyšší štandard prinesú vynovené sociálne zariadenia a kuchynky, nové rozvody a interný systém odomykania pomocou čipu. Cieľom je pridaná hodnota komfortu modernej budovy v jedinečnej historickej stavbe.  Priestory by mali osloviť predovšetkým firmy požadujúce reprezentatívnosť.

TEXT: Alexandra Müllerová
FOTO: Miroslav Pochyba