Konštrukcie a prvky

Výplne otvorov stavebných konštrukcií sú najexponovanejšími prvkami obalových konštrukcií budov. Prevažnú časť ich konštrukcií tvorí sklo. Práve sklená výplň umožňuje najväčšie úspory energie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné klásť veľký dôraz na kvalitu a vlastnosti používaných izolačných sklených systémov. Tepelnotechnickú kvalitu skleného systému ovplyvňuje okrem konštrukčného princípu aj okrajová časť zasklenia – dištančný rámček. Jeho materiál býva často hlavnou príčinou vzniku povrchovej kondenzácie vodnej pary na okrajoch zasklenia. Tento problém prinútil výrobcov sklených systémov používať nové typy dištančných rámčekov, ktoré zlepšujú tepelnotechnickú kvalitu skleného systému.

Ak uvažujeme o inštalácii predokenných roliet, treba už v prvej fáze projektu počítať s istou stavebnou pripravenosťou. Mali by sme tiež vedieť, čo od predokenného systému očakávame. Treba poznať aj všetky špecifiká, výhody i nevýhody tohto systému a na ich základe zvoliť jeho optimálne použitie.

Okná a zasklené konštrukcie sú súčasťou takmer každej stavby. Na trhu je však veľké množstvo typov okien, pričom výber toho najvhodnejšieho pre danú stavbu si vyžaduje dostatočnú pozornosť a znalosť problematiky. Často sa uvádzajú a porovnávajú najmä vlastnosti okien úzko súvisiace s tepelnou technikou.

V tomto roku postupne prenikne na slovenský trh významný výrobca okien a dverí z Rakúska – spoločnosť JOSKO, Fenster und Türen GmbH.

Podniková skupina Gretsch Unitas pôsobiaca v oblasti okien a dverí, vyvinula systém zdvižne posuvného kovania so štrbinovým vetraním, ktorý v sebe kombinuje komfort vetrania s vysokým stupňom ochrany proti vlámaniu. Jedinečné na trhu je, že krídlo je vďaka dodatočne integrovanému modulu v ráme na strane kľučky bezpečne zaistené dokonca aj v polohe vetrania.

Metóda termovízie predstavuje bezkontaktné meranie intenzity infračerveného žiarenia na povrchu predmetov pomocou termokamery. Výsledkom merania je termogram alebo digitálny obraz teplotného poľa. V tomto obraze má každá teplota priradenú určitú farbu. Čím je farebný odtieň tmavší, tým je povrchová teplota nižšia a, naopak, čím je svetlejší, tým je povrchová teplota vyššia.

Spoločnosť Deceuninck, dodávateľ kvalitného základu plastových okien, predstavuje rozšírenú farebnú paletu špeciálnej povrchovej úpravy Titanium Plus. Úprava sa používa pre špičkové šesťkomorové plastové profily Inoutic Prestige, ktoré sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Titanium Plus je jedinečná fólia, ktorá dodáva okenným rámom atraktívny kovový vzhľad – teraz až v siedmich nových kovových odtieňoch.

Okná a dvere sú dôležitou súčasťou každej stavby. Na ich kvalite stojí a padá funkčnosť, bezpečnosť, energetická úspora, estetický výraz či obývateľnosť celej stavby. Trh ponúka širokú škálu produktov, treba sa však vedieť zorientovať a vybrať najvhodnejšie riešenie. V rámci diskusie nás odborníci upozornili na aktuálne trendy, ale aj špecifické vlastnosti či najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácii okien a dverí.

Technológia výroby farebných profilov plastových okien určila jeden zo smerov ich budúceho vývoja. Plastové profily s povrchom farbeným koextruziou akrylátu sú odolné proti poškriabaniu, stálofarebné a v plnej miere recyklovateľné.

Myšlienka pasívneho domu vznikla približne pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku. Bola taká revolučná a zároveň reálna, že už o dva roky neskôr bol položený aj základný kameň prvého pasívneho domu. Odvtedy sa v rôznych obmenách a technických vylepšeniach postavili stovky ďalších pasívnych domov po celom svete. V čom teda spočíva jeho výnimočnosť a v čom je iný?

Energetická úspora stavieb sa v posledných rokoch stáva často diskutovanou témou. V súvislosti so zmenami klimatických podmienok a s rastúcimi cenami energií sa na tieniacu techniku kladú aj podstatne vyššie nároky, ako je len zábrana pred zvedavými pohľadmi a čiastočné zatienenie. Podstatná je účinná ochrana pred nežiaducou insoláciou (prehrievaním interiéru) v letnom období a úspora nákladov spojených s klimatizáciou. Pri vybavení domu exteriérovou tieniacou technikou táto ročná úspora predstavuje až 30% nákladov spojených s klimatizáciou.

Spoločnosť D.O.S. SK, s. r. o., zorganizovala vo februári autobusový zájazd pre svojich klientov a architektov na najväčšiu svetovú výstavu tieniacej techniky R+T v Stuttgarte. Ako výhradný zástupca nemeckej spoločnosti Warema predstavila pozvaným tohoročné novinky tieniacej techniky priamo vo výstavnom stánku tohto popredného svetového výrobcu.

Akustika má v interiéri dôležitú úlohu, ale keďže nemá priamy estetický účinok, často sa na ňu v projektoch pozabúda. Dobrá akustika je však neoddeliteľným prvkom interiéru, pretože zaisťuje požadovaný stupeň súkromia, zreteľnej reči, vysokú kvalitu zvuku a tiež ovplyvňuje pozitívne pocity užívateľov.

Poňatie obnovy bytového fondu ako celku je správne. Pri obnove budov teda nejde len o výmenu výplňových konštrukcií, ale aj o zateplenie a rekonštrukciu vykurovania. Pri systémovom prístupe treba dbať nielen na výmenu okien za nové, ale aj na ich kvalitné osadenie. Pozor treba dávať najmä pri individuálnej výmene okien bytových domov, kde sa takisto dajú – aj keď s väčším úsilím – dosahovať normou odporúčané kritériá.

Nosné časti – kotvenie, záves, nosná konštrukcia a ich spájacie prvky – musia bezpečne prenášať zaťaženie stropným obkladom a podhľadom na nosné konštrukčné prvky (napr. monolitické stropy či drevené trámové stropy). Treba ich zhotoviť tak, aby zlyhanie alebo vypadnutie jedného nosného prvku nemohlo spôsobiť zrútenie.