Konštrukcie a prvky

Poznáte to všetci. Štrngotajúci ťažký zväzok kľúčov, ktorý zaťažuje vrecká alebo kabelku. Čo by ste dali zato, aby ste nosili len jeden, ktorým si otvoríte všetky potrebné zámky? Podľa viacerých prieskumov zákazník žiada najmä bezpečnosť, ale súčasne pohodlie a zjednodušenie života. Riešením ako odstrániť veľa kľúčov a nahradiť ich jedným, je systém generálneho kľúča.

Zasúvacie dvere sa v dnešných moderných interiéroch objavujú čoraz častejšie. Svoje miesto si našli nielen v priestorovo veľkorysých novostavbách, ale aj pri prerábaní bytov v panelových domoch.

Myšlienka pasívneho domu vznikla približne pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku. Bola taká revolučná a zároveň reálna, že už o dva roky neskôr bol položený aj základný kameň prvého pasívneho domu. Odvtedy sa v rôznych obmenách a technických vylepšeniach postavili stovky ďalších pasívnych domov po celom svete. V čom teda spočíva jeho výnimočnosť a v čom je iný?

Oknárska sezóna je už predo dverami a to je práve čas na vylepšenie produktov. Firma KALYPSO tak prichádza na trh s novinkou –  produktovým radom plastových a hliníkových okien s názvom Aktivokno.

Na stavbách existuje celý rad rôznych detailov, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, a to najmä preto, aby nedochádzalo k chybám v dôsledku benevolencie, nevedomosti či nevhodného zaobchádzania zo strany realizačných firiem, pričom tieto chyby sa môžu objaviť až počas používania budovy. Článok obsahuje odporúčania a vysvetlenia týkajúce sa vytvorenia dlhodobo funkčného utesnenia pripojovacích škár otvorových výplní.

Okenné a dverové výplne otvorov navrhované ako súčasť obvodovej steny prešli dlhodobým vývojom rôznych typov konštrukcií. V súčasnosti tento vývoj ovplyvňujú najmä  ich primárne funkcie, ako sú tepelná, zvuková a vzduchová izolácia, hydroizolácia, mechanická odolnosť, prirodzené  denné osvetlenie, vetranie a v neposlednom rade aj ich požiarna odolnosť. Výplne otvorov, ktorých primárnou funkciou je zabrániť šíreniu požiaru, nazývame požiarne uzávery.

Zvykli sme si okenné systémy a teda okná rozdeľovať do materiálových skupín. Oknárske firmy sa väčšinou zameriavajú na jednu z nich (drevo, plast alebo hliník). Ak im zadáte požiadavku, spravia komplexnú ponuku na jednej materiálovej báze. Často sa snažia prispôsobiť výrobky možnostiam materiálu. Môže sa teda stať, že na Vašom nádhernom a vysnívanom dome máte okná, ktoré sú síce po technickej stránke v poriadku, ale od pôvodne navrhovaných sú na míle vzdialené...  

Myšlienka pasívneho domu vznikla približne pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku. Bola taká revolučná a zároveň reálna, že už o dva roky neskôr bol položený základný kameň prvého pasívneho domu. Odvtedy sa po celom svete v rôznych obmenách a technických vylepšeniach postavili stovky ďalších pasívnych domov. V čom teda spočíva jeho výnimočnosť a v čom je iný?

Strešné okná patria k najdôležitejším stavebným prvkom podkrovia. Ich vlastnosti rozhodujú o kvalite života a spokojnosti užívateľov podkrovných miestností. Za výber správneho strešného okna a jeho umiestnenie zodpovedá v prvom rade projektant, ktorý by mal poznať a rešpektovať predstavu budúcich užívateľov o spôsobe využitia podkrovných miestností a tomu prispôsobiť aj výber a rozmiestnenie strešných okien.

Okná patria do skupiny náročných výrobkov, najmä z hľadiska vplyvu okolitých konštrukcií objektu. Mnohí zákazníci chcú už dnes investovať efektívne z dlhodobého hľadiska. Cena pri výbere okien už nezastáva prvoradé miesto. Trendy v oblasti okien a dverí, ktoré sú už v Európe každodennou realitou, budú onedlho aj na Slovensku bežným štandardom. Vývoj smeruje k prvkom, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné parametre okennej konštrukcie ako celku.

V dnešnej modernej dobe sa trendom pri navrhovaní domov stáva priestrannosť, farebnosť a svetlom zaliate obývacie priestory. Dokonalá súhra interiéru s exteriérom, predstavuje miesto, kde sa chceme cítiť pohodlne a príjemne. Zladenie všetkých detailov tak po materiálovej, ako aj farebnej stránke už nenechávame na náhodu. Navyše, čoraz častejšie volíme kvalitu.

Nemecký výrobca okenných systémov aluplast predstavuje okenný systém s vysokou úrovňou tepelnej izolácie a efektívnymi nákladmi, vďaka riešeniu s materiálom Ultradur® High Speed (PBT), ktorý BASF vyvinul špeciálne pre túto spoločnosť. Tento sklolaminátom vystužený termoplast nahrádza oceľ, ktorá sa bežne používa v profiloch okenných rámov, čím sa dosahujú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti bez zmeny mechanických vlastností okien. 

Spoločnosť Velux, ktorá je výrobcom strešných okien a doplnkov, uvádza tento rok na slovenský trh nové modely výklopno-kyvných okien a samočistiacich izolačných zasklení. Novinkou roku 2008 je aj zateplený strešný výlez a ďalšia generácia elektricky ovládaného strešného okna INTEGRA®. Sortiment sa rozširuje aj v oblasti vertikálnych okien, ktoré zlepšujú presvetlenie miestnosti a zároveň umožňujú lepší výhľad.

Technologický predpis pre montáž okien, ktorý sme priniesli v minulom čísle nášho časopisu, je potvrdením dávno známych zásad, ale aj snahou tieto zásady zaktuálniť a zvýšiť dôraz na kvalitu celku. Okno je nielen o výrobe, okno je aj o odbornom prístupe v obchodovaní s ním, o operatívnom servise a, samozrejme, aj o montáži. Keď je okno zle namontované, nemožno sa už stotožniť s vysvetlením, že okno je dobré, iba montáž je zlá. Ak montáž nespĺňa požadované kritériá, okno nemôže stopercentne plniť svoju funkciu a je zlé. A tu vzniká priestor na širokú diskusiu, ale aj na nápravu. Druhá časť celoslovenskej smernice prináša výber z plného textu s komentárom.