Predokenné rolety
Galéria(2)

Predokenné rolety

Partneri sekcie:

Ak uvažujeme o inštalácii predokenných roliet, treba už v prvej fáze projektu počítať s istou stavebnou pripravenosťou. Mali by sme tiež vedieť, čo od predokenného systému očakávame. Treba poznať aj všetky špecifiká, výhody i nevýhody tohto systému a na ich základe zvoliť jeho optimálne použitie.


Predokenné rolety sú celé vyrobené z hliníka – tento materiál zaručuje stabilitu, odolnosť a dlhú životnosť bez potreby ďalšej obnovy lakovanej vrstvy. Jednotlivé lamely sú vyplnené izolačnou polyuretánovou penou. Vďaka tejto zvýšenej tepelnej izolácii vykazujú predokenné rolety preukázateľnú úsporu energie. Medzi okennou tabuľou a pancierom rolety vznikne vzduchový vankúš, ktorý tlmí účinky vonkajších vplyvov (teplo, zima) na sklenenú výplň a rám okna, prípadne dverí.

Ďalšou vlastnosťou systémov predokenného tienenia je zvuková ochrana. Efekt dvoch stien pôsobí ako zvuková bariéra, a tým znižuje prenikanie vonkajšieho hluku do obytných priestorov. Odborne namontovaná predokenná roleta tlmí vonkajší hluk až o 10 dB. Okrem toho tento systém ponúka možnosť úplného zatemnenia, a tým zvýšenia súkromia a ochrany.

Vďaka týmto roletám možno v prípade potreby rýchlo ochrániť okná proti dažďu, krupobitiu, vetru či prachu. Inštaláciou akéhokoľvek typu predokenných roliet sa zvýši aj ochrana pred vlámaním – najmä z psychologického hľadiska pôsobí dom vybavený predokennými roletami „nedobytnejšie“.

Typy predokenných roliet

Zjednodušene môžeme rolety rozdeliť podľa umiestnenia a typu schránky (boxu) na:

  • podomietkové,
  • nadokenné,
  • určené na dodatočnú montáž.

Veľkosť schránky (boxu) je daná výškou okna (dverí), typom použitého ovládania (ručné, motorové) a veľkosťou samotnej lamely. Každá lamela má svoje hraničné rozmery, a to maximálnu šírku a maximálnu veľkosť v štvorcových metroch.

Pri voľbe podomietkového systému predokenných roliet by roleta mala mať spevnenú schránku zabraňujúcu prípadnému praskaniu omietky. Schránka môže byť zakrytá niekoľkými spôsobmi:

  • omietnutím,
  • zakrytím zatepľovacím fasádnym systémom,
  • umiestnením do špeciálnych roletových prekladov. Pre jadrovú omietku sa schránka dodáva s heraklitom.

Montáž schránky systému
Všeobecne možno povedať, že montáž predokenných roliet je pri správnom osadení a príprave stavby nenáročnou záležitosťou. Rolety sa uchytávajú do okenného rámu alebo vonkajšieho ostenia.

Pre zložitosť a mieru potrebnej odbornosti pri montáži rolety je rozhodujúci zvolený spôsob ovládania. Inštalácia ručnej rolety s nutným prierazom cez okenný rám pre popruh alebo šnúru, prípadne s elektrickým zapojením rúrkového pohonu, patrí k tým zložitejším.

Dôležité je správne časové rozloženie montáže. Zástupca odbornej firmy by mal byť prítomný minimálne pri osadzovaní okien a dverí do hrubej stavby. V tejto fáze je ešte schopný ovplyvniť prípadné chyby, ktoré vznikli pri zakladaní hrubej stavby, a pružne reagovať na samotnú výrobu roliet – napr. použitím iného typu motora, hriadeľa a pod. Ideálnym, no časovo náročným riešením je, ak zástupca dodávateľskej firmy absolvuje niekoľko návštev na stavbe pred samotnou montážou predokenných roliet.

Prvú návštevu je ideálne načasovať už pri zakladaní hrubej stavby, kde možno z projektovej dokumentácie vyčítať určité prekážky, ktoré projektant prehliadol.

Druhá návšteva je vhodná pri objednávaní okien; tu možno ešte upraviť drobné prehrešky stavby a spolu s dodávateľom okien si ujasniť a upresniť požiadavky na roletové systémy. Často sa stáva, že sám investor má pri objednávaní okien požiadavky, ktoré môžu následne čiastočne obmedzovať predokenné rolety, napr. balkónové kľučky, spôsob otvárania, veľkosť a delenie okien. Preto možno hneď pri objednávaní okien upozorniť na problémy, ktoré môžu v súvislosti s tým vzniknúť, prípadne poukázať na nevhodne zvolené estetické riešenie.

Tretia a posledná návšteva sa odporúča pri už spomínanom osadzovaní okien; vtedy väčšinou dochádza ku konkrétnemu výrobnému zameraniu predokenných roliet.

Samotná montáž predokenných roliet má prebiehať v období medzi osadením okien a realizáciou vonkajšej fasády. Ak ide o podomietkový systém, akékoľvek zásahy do vonkajšej fasády či zateplenie pred montážou predokenných roliet sú neprípustné.

Osadenie rolety
Schránku rolety možno do stavebného systému začleniť niekoľkými spôsobmi. Často sa používa tzv. odskok – v priestore nad oknom sa vykonáva odsadenie pomocou prekladov. Veľkosť odsadenia závisí od veľkosti roletovej schránky a použitého zateplenia z dôvodu prekonania tepelných mostov. Tento variant je pravdepodobne najmenej finančne náročný.

Ďalšou možnosťou sú roletové preklady. Tu si treba dať pozor na osadenie správnymi veľkosťami prekladov podľa podkladov výrobcov. Často sa stáva, že priestory v preklade pre roletu sú užšie ako samotné okno či dvere. Potom sa musí vyrábať užšia roleta, než by bolo vhodné – výsledkom môže byť jej nie príliš estetický vzhľad. Nesprávne zvolené roletové preklady však nemožno upraviť bez vyjadrenia statika. Už v projekte by preto mal byť uvedený typ a veľkosť­ roletového prekladu, ktorý sa odporúča dodržať. Niektoré roletové preklady sa vyrábajú s priestorom na schránku rolety len do určitej veľkosti. Tieto roletové preklady nemožno použiť na balkónové či francúzske dvere. Žiaľ, je to veľmi rozšírený jav, ktorý sa potom na stavbe rieši neodbornými úpravami, a to buď oslabením izolácie, alebo mechanickým odstránením predného dielu prekladu. Tým sa môže narušiť statika domu.

Je teda otázka, či by namiesto neodborne upravovaných prekladov nebolo ekonomicky výhodnejšie zvoliť variant tzv. odskoku. Vždy treba pamätať na to, že šírka predokenných roliet je väčšinou rovnaká ako šírka okien. Niekedy môže byť užšia o zateplenie. Na finálnej fasáde nesmie byť nikdy zakrytý revízny a servisný otvor rolety. Výšku rolety tvorí súčet výšok okna a schránky.

Ďalšou možnosťou je zakomponovať do hrubej stavby styroporové schránky alebo preklady. Tieto rolety sú odsadené vo vzdialenosti 8 cm od okna a umožňujú zakrytie vodiacich líšt pri použití puzdier na vodiace lišty do omietky. V súčasnosti však profesionálni výrobcovia roliet uvádzajú na trh modernizovaný systém podomietkových predokenných roliet určených do roletových prekladov s možnosťou zakrytia vodiacich líšt do fasády.

Prídavné prvky
Všetky roletové systémy umožňujú použitie integrovaných rolovacích sietí proti hmyzu. Sieť je integrovaná priamo do roletovej schránky a je úplne nezávislá od pohybu rolety. Ovláda sa ručne stiahnutím do koncových polôh. Pri tomto riešení treba počítať s väčšou schránkou a dvojitými vodiacimi lištami.

Spôsoby ovládania roliet
Ponúka sa niekoľko variantov. Štandardné je ručné ovládanie s použitím popruhu alebo šnúry. Popruh je pohodlnejší na ovládanie, avšak náchylnejší na oder, preto by jeho vedenie malo byť čo najviac presné a priame. Naopak, šnúra umožňuje nepriame vedenie vďaka pružinovému vodidlu, ktoré chráni dráhu šnúry v murive.

Komfortnejšiu obsluhu roliet ponúka rúrkový pohon. Ten možno ovládať priamo tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom. Správne roletové tlačidlo má tri ovládacie prvky: hore, dole a stop. Moderné pohony majú tzv. medzipolohu, ktorá umožňuje nastavenie najčastejšie používanej polohy roliet do pamäte pohonu. Tlačidlá bez prvku stop (tzv. kolísky) túto výhodu nemajú a často pri nich dochádza k mechanickému poškodeniu preklápania.

V prípade kombinovaných tlačidiel a roliet, či dokonca inštalácie centrálneho tlačidla, treba riešiť centrálny systém. Najjednoduchšie riešenie je pomocou relé, vzhľadom na náročnosť kabeláže a neskoršiu nemožnosť zmeny ovládania sa však tento systém v súčasnosti používa čoraz menej.

Ďalším variantom je ovládanie pomocou systémového kábla. Tento spôsob vyžaduje podstatne menej kabeláže a rovnako ako pri systéme relé neumožňuje neskoršiu flexibilitu ovládania.

Na privátne použitie je vhodný rádiový systém. Rádiový prijímač môže byť integrovaný priamo do rúrkového pohonu alebo v tlačidle na stene. Odpadá tým kabeláž a dosiahne sa maximálna flexibilita ovládania a možnosť okamžitých zmien podľa momentálnej potreby, bez nevyhnutných stavebných úprav. Nevýhodou je obmedzený dosah rádiového signálu a vyššie obstarávacie náklady. (Pri vyššie spomínaných systémoch musíme tiež započítať náklady na kabeláž a s ňou súvisiacu prácu, potom nie je finančný rozdiel až taký výrazný.) Pri všetkých centrálnych ovládaniach je samozrejmosťou možnosť úplnej automatiky doplnenej napr. o slnečné snímače alebo časové spínače.

Jiří Dlouhý
Foto: Almma
 
Autor je riaditeľom výroby a montáží v spoločnosti Almma, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.